ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 393810 דר בן נתן 20 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 1 גבעות עדשה
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 328678 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 2 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340754 אלכסנדר איג 22 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 3 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 328680 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 4 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340866 אבינועם דנין 24 בפברואר 1968 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 5 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 328679 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 6 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 328677 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 7 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340751 אלכסנדר איג 21 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 8 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340737 אבי שמידע 20 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 9 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340928 אלכסנדר איג 30 במרץ 1929 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 10 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340882 א. ליסטון 7 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 11 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341039 ג.סמואלסון 24 במרץ 1933 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 12 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340993 רודיגר פרסה 29 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 13 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 392068 מימי רון 9 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 14
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 368125 רודיגר פרסה 20 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 15 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 386067 נעם שגב 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 16 גן לאומי הרודיון
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 389512 מימי רון 20 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 17 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 386026 נעם שגב 18 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 18 תל זיף
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 373467 אייל דרעי 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 19
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341035 עופר כהן 4 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 20 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340927 מיכאל זהרי 20 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 21 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341037 יעקב אמדורסקי 20 בפברואר 1931 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 22 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341036 חוג ידידי הגן 4 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 23 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341040 אלכסנדר איג 26 באפריל 1935 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 24 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 341038 יעקב אמדורסקי 12 במרץ 1931 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 25 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 385040 דר בן נתן 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 26 שדות מצפה יאיר
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 340613 אבי שמידע 7 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 27 מתוך נתוני רת"ם
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 358248 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 28
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 358276 עמוס סבח 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 29
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 358280 משה מינץ 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 30
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 373468 אייל דרעי 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 31
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 373469 אייל דרעי 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 32
קרן-יעל סורית Chorispora purpurascens 373470 אייל דרעי 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Chorispora%20purpurascens/ 33