ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339730 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 1 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339937 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339946 ארזי תמר 19 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 3 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339967 ד. זוהרי 31 במרץ 1945 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 4 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 340035 רבקה דולברגר 6 באפריל 1954 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 5 רמת עבדת: רמת מטרד מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339947 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 6 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339921 גרינברג דליה 30 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 7 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339941 כהן יוסף 27 במרץ 1980 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 8 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366228 שמיר מוטי 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339899 יואב גרטמן 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 10 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339913 שי טחנאי 3 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 11 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339893 ארזי תמר 29 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339907 ארזי תמר 23 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339753 אלה הדס 10 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 14 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339754 רהט מיכאלה 2 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 15 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339759 עזריה אלון 18 במרץ 1979 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 16 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339934 אביבה רבינוביץ' 14 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 17 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 328703 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 18 קמר עריף - רמת חדב: גבעות פיטם מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339860 יואב גרטמן 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 19 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339736 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 20 הר שגיא - כרכם: הר שגיא מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339747 רונטל בועז 22 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 21 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339976 רביב ורדה 6 באפריל 1979 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 22 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339892 מנדלסון עמית 28 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 23 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339968 א. כספי מיכל ב. י 3 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 24 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339841 שיר ורד 23 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 25 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339911 אורית פישמן 31 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 26 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339802 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 27 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366223 מארק כץ 24 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 28 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366224 נדב טאובה 6 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 29 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
ריבס המדבר Rheum palaestinum 384788 הילה גיל 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 30 בהד 1 פרט אחד בסמוך למתקן מסלול מכשולים
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339780 יואב גרטמן 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 31 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358841 מארק כץ 19 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 32 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366225 נדב טאובה 6 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 33 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339958 אנונימי 15 במרץ 1972 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 34 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339944 מימי רון 30 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 35 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 390174 מרב לבל 13 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 36 רמת עבדת: עקרב ענפים מתגלגלים
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339935 דוכס ראובן 9 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 37 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339929 אביבה רבינוביץ' 14 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 38 רמת עבדת: עקרב מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339975 דני זהרי 30 במרץ 1945 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 39 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339794 מיכאל זהרי 28 במרץ 1961 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 40 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 386162 רפי פרידמן 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 41 הר הנגב 30.4902780, 34.6683350
ריבס המדבר Rheum palaestinum 390787 ידידיה שמואל 30 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 42 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371273 ידידיה שמואל 19 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 43 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339785 ארזי תמר 7 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 44 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371270 מארק כץ 9 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 45 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358292 גל וין 26 בדצמבר 2009 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 46 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מציץ
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358294 נדב טאובה 13 בינואר 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 47 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ליבלוב.
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358296 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 48 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי לוץ תחילת פ
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358298 נדב טאובה 16 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 49 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358384 נדב טאובה 2 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 50 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358469 גל וין 21 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 51 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358607 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 52 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב ע
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358605 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 53 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה ע
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358604 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 54 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה ע
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358603 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 55 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה ע
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358602 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 56 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה עלים
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358616 נדב טאובה 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 57 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358801 נדב טאובה 14 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 58 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358839 מארק כץ 17 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 59 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358845 נדב טאובה 6 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 60 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358866 נדב טאובה 10 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 61 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358865 נדב טאובה 10 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 62 רמת עבדת: סעד
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358915 מארק כץ 14 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 63 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358917 מארק כץ 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 64 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358916 מארק כץ 19 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 65 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358921 מארק כץ 29 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 66 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358925 נדב טאובה 12 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 67 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358924 נדב טאובה 12 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 68 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358928 מארק כץ 17 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 69 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי לוץ
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358950 נדב טאובה 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 70 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358994 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 71 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358993 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 72 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358992 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 73 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358990 ידידיה שמואל 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 74 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359019 נדב טאובה 17 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 75 רמת עבדת: נפחא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359026 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 76 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359025 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 77 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359024 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 78 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359022 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 79 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359021 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 80 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359020 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 81 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359027 נדב טאובה 2 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 82 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359029 גל ביסמוט 6 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 83 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359075 נדב טאובה 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 84 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359074 נדב טאובה 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 85 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359078 נדב טאובה 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 86 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359077 נדב טאובה 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 87 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359076 נדב טאובה 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 88 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359080 מארק כץ 11 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 89 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360339 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 90 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360337 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 91 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360347 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 92 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360511 גל וין 14 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 93 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360510 גל וין 14 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 94 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו הנצה של פרטים ראשונים. נאספו זרעים משנה שעברה.
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360346 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 95 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360344 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 96 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 384753 עמית מנדלסון 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 97 דרך הבשמים ברמת נפחה פרטים בודדים פזורים במרחב.
ריבס המדבר Rheum palaestinum 384752 עמית מנדלסון 23 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 98 נחל נפחה פרטים בודדים פזורים ברחבי האזור.
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371282 מימי רון 9 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 99 רמת עבדת: רמת עבדת דרום
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358478 נדב טאובה 10 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 100 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 373201 מארק כץ 9 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 101 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371277 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 102 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339837 רוני הדס 4 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 103 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371280 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 104 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371272 ידידיה שמואל 29 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 105 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371268 ידידיה שמואל 16 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 106 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371281 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 107 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371275 מימי רון 30 בנובמבר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 108 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339779 יאיר אור 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 109 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339773 ענת אביהוד 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 110 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339772 הגר לשנר 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 111 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360336 מארק כץ 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 112 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358803 נדב טאובה 14 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 113 קמר רמון - מחמל: מצלעות רמון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371278 מימי רון 8 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 114 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339769 ענת אביהוד 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 115 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339795 ענת אביהוד 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 116 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371269 מארק כץ 9 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 117 קמר עריף - רמת חדב: מצוקי לוץ
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371279 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 118 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371274 ידידיה שמואל 30 בנובמבר 2016 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 119 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371271 ידידיה שמואל 29 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 120 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339757 אבי שמידע 19 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 121 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339756 תצפיות רת"ם 30 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 122 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366226 דותן רותם 9 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 123 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339758 מנדלסון עמית 28 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 124 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366227 דותן רותם 8 במרץ 2002 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 125 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358606 גל וין 4 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 126 קמר עריף - רמת חדב: עודד-עידו ע
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358920 מארק כץ 26 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 127 ציה - פארן: רמות חיסון
ריבס המדבר Rheum palaestinum 371276 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 128 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 358929 מארק כץ 17 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 129 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339755 תצפיות רת"ם 31 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 130 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 360343 מרגרטה וולצ'אק 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 131 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ריבס המדבר Rheum palaestinum 383946 רונן אלקלאי 29 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 132 רכס נפחא
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339812 אבי שמידע 19 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 133 קמר רמון - מחמל: מצלעות רמון מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 359023 נדב טאובה 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 134 רמת עבדת: עקרב
ריבס המדבר Rheum palaestinum 339787 הגר לשנר 23 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 135 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ מתוך נתוני רת"ם
ריבס המדבר Rheum palaestinum 366222 מארק כץ 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 136 קמר עריף - רמת חדב: רמת עריף
ריבס המדבר Rheum palaestinum 384889 אורן הופמן 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Rheum%20palaestinum/ 137 מורדות הר נפחא