ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רכפה כרסנית Reseda globulosa 328734 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Reseda%20globulosa/ 1 מתוך נתוני רת"ם
רכפה כרסנית Reseda globulosa 330605 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Reseda%20globulosa/ 2 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט מתוך נתוני רת"ם
רכפה כרסנית Reseda globulosa 390938 מימי רון 9 באפריל 2001 1 0 0 /taxa/Reseda%20globulosa/ 3 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן
רכפה כרסנית Reseda globulosa 390968 בר שמש 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Reseda%20globulosa/ 4 שפלת יהודה הדרומית: גבעות מורן