ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 367489 ועדיה יוסי 1 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 1 כתף החרמון: חרמון
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 338718 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 2 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 328735 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 3 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 338717 תצפיות רת"ם 11 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 338719 תצפיות רת"ם 30 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רפרפון עדין Zingeria biebersteiniana 338720 תצפיות רת"ם 31 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Zingeria%20biebersteiniana/ 6 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם