ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 395377 יפתח סיני 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 395378 יפתח סיני 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 395379 יפתח סיני 26 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 395268 יעל אורגד 25 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 4 העליות למירון, לצד הדרך ב50 מטרים לאורך הכביש סביב הנקודה הזו ספרנו 12 רצועיות: מקבץ של 6, מעט למעלה עוד 2 ומעבר לכביש פזורות 4. בסך הכל לאורך העליה למירון מאזור האנדרטה לפורצי הדרך למירון ועד לנקודה זו ספרנו 32 רצועיות. חלקן עוד היו בניצנים.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339588 תצפיות רת"ם 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339583 תצפיות רת"ם 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339585 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 7 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339589 תצפיות רת"ם 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367676 דידי קפלן 6 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן לא בחלקת הדילול
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339572 תצפיות רת"ם 23 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 10 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367687 יונתן הררי 26 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367693 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 382198 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386967 יפתח סיני 27 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386968 סמיר חמוד 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 15 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386969 שי קורן 11 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386971 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 17 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרט ליד מצוקון הכביש. לא ממש בשול
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386972 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרט ללא עמוד פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386973 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 19 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386974 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386975 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386976 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386977 טליה אורון 4 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386978 שי קורן 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי בתוך הבסיס
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386979 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 25 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386980 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 26 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386981 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386983 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386984 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386985 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 30 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386986 שי קורן 3 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 31 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386987 רועי פדרמן 3 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 32 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386988 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 33 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389131 שי קורן 17 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 34 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שצ"פ קורנית פריחה של פרט אחד
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389132 שי קורן 9 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 35 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אין עלים או פריחה מסומן בבזנט נמוך
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389133 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389134 טליה אורון 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389135 שי קורן 2 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתחת לעץ אלון תולע
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389136 טליה אורון 14 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חניון פיסגה. גובהה 80 סמ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389137 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון צפון כביש
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389138 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון כביש צפון. רמוסה. תחילת "שביל חזירים"
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389139 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389140 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389141 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389142 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389143 טליה אורון 12 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389144 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389145 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389146 עמית דולב 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 389147 שי קורן 3 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 392227 יעל אורגד 1 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 392228 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 52 כתף החרמון: חרמון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367682 אין שם 9 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 53 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339580 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 54 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367692 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 55 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367686 יונתן הררי 26 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 56 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367696 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 57 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 390907 שי קורן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חשד לרצועית יש לבדוק בפריחה סומן בסרט סימון בסמוך לשביל השחור מתחת לאורן גדול
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386461 יעל אורגד ואראלה הרי 1 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 59 העליות למירון, לצד הדרך לאורך הכביש צמחו בעבר עשרות רבות... הפעם מצאנו שני זוגות ואחת בודדת.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374853 תומר אשד 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383934 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 61 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367592 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 62 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367669 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 63 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367664 טליה אורון 28 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 64 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367643 לוטן רן 19 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 65 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339581 תצפיות רת"ם 18 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 66 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339578 תצפיות רת"ם 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 67 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367589 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 68 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367602 יפתח סיני 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 69 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחד פורח
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367667 יפתח סיני 29 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 70 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383935 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 71 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383936 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 72 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367593 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 73 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339574 תצפיות רת"ם 27 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 74 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339575 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 75 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354369 איימן גוטאני 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 76 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339576 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 77 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360266 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 78 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. בית גידול חווארי פתוח. ממערב למה שהיה חלקת מעקב. 15 מ מתחת לדרך.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339535 תצפיות רת"ם 25 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 79 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339534 תצפיות רת"ם 12 במאי 1943 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360267 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 81 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. מתחת הדרך 5 מ. מרעה כמיסה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339560 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 82 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360265 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 83 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתחת לעץ אלון בצד המזרחי של השביל השחור
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339553 תצפיות רת"ם 3 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 84 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339544 תצפיות רת"ם 27 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 85 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339540 תצפיות רת"ם 29 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 86 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356097 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 87 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356005 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 88 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339542 תצפיות רת"ם 23 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 89 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339546 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 90 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339558 תצפיות רת"ם 26 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339539 תצפיות רת"ם 18 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 92 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356006 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 93 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356099 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 94 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356387 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356385 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356382 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339536 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339537 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339577 תצפיות רת"ם 3 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 100 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356388 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 101 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356213 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 102 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339555 תצפיות רת"ם 25 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 103 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356211 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356210 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356205 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356108 טליה אורון 14 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נרשמה תצפית בפריחה.לציין עכשיו שאין חנטה של פירות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356386 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356384 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356383 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 110 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356381 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 111 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355942 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 112 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356206 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 113 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355994 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 114 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356389 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 115 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339590 תצפיות רת"ם 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 116 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355354 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 117 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני; אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355753 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 118 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 359996 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 119 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה, 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354754 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 120 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכניה באזור ליד שכונה חדשה בפריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354731 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 121 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה 2 פרטים לפי פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354730 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 122 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה; 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355465 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 123 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339566 תצפיות רת"ם 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 124 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355004 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 125 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356219 שי קורן 5 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 126 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355754 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 127 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355682 יפתח סיני 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 128 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355615 יפתח סיני 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 129 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחד פורח
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339562 תצפיות רת"ם 2 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 130 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339579 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 131 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355025 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 132 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד; אין פריחה רק בנקודה הצפונית; בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360014 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 133 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד, אין פריחה רק בנקודה הצפונית, בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355755 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 134 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354756 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 135 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה ב2009 ב2010 רק עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367639 איימן גוטאני 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 136 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367668 ענבר בן 5 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 137 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367695 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 138 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367685 אסף מנחם 1 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 139 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356208 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 140 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367691 אסף מנחם 6 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 141 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374860 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 142 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367574 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 143 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367576 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 144 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339545 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 145 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367620 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 146 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367618 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 147 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367617 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 148 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367615 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 149 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367614 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 150 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367611 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 151 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367609 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 152 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367612 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 153 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367613 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 154 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356379 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 155 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356204 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 156 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339587 תצפיות רת"ם 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 157 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367642 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 158 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356214 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 159 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356218 תומר אשד 1 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 160 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון אחד פורח מתוך הארבעה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356216 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 161 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356202 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 162 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355943 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 163 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355941 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 164 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339584 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 165 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367651 סעיד חמוד 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 166 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367646 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 167 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367645 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 168 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367590 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 169 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367608 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 170 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367606 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 171 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367605 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 172 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול דרומי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367596 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 173 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367595 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 174 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367586 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 175 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367585 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 176 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367583 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 177 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367577 טליה אורון 30 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 178 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367570 תומר אשד 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 179 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367566 טליה אורון 10 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 180 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356390 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 181 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356380 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 182 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339541 תצפיות רת"ם 23 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 183 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367661 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 184 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367637 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 185 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367628 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 186 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367627 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 187 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367625 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 188 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367588 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 189 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356098 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 190 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367675 אלי גבאי 28 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 191 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367671 אלי גבאי 24 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 192 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367624 טליה אורון 14 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 193 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נרשמה תצפית בפריחה.לציין עכשיו שאין חנטה של פירות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367572 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 194 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367684 אסף מנחם 1 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 195 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367616 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 196 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367688 לובל גבי 20 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 197 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356209 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 198 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360269 טליה אורון 30 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 199 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356100 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 200 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356377 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 201 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356378 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 202 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367573 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 203 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367571 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 204 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367582 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 205 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339582 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 206 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356217 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 207 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול צפוני. קרוב לשער הבסיס
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356215 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 208 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול דרומי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356212 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 209 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356203 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 210 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339586 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 211 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356004 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 212 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356207 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 213 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367659 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 214 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367672 אלי גבאי 24 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 215 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367575 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 216 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339559 תצפיות רת"ם 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 217 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367626 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 218 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367636 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 219 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367619 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 220 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367665 טליה אורון 28 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 221 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367660 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 222 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367647 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 223 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367638 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 224 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367644 לוטן רן 19 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 225 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367610 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 226 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367607 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 227 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול צפוני. קרוב לשער הבסיס
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367604 תומר אשד 1 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 228 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון אחד פורח מתוך הארבעה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367594 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 229 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367584 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 230 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367591 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 231 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367587 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 232 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356391 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 233 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355469 יפתח סיני 29 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 234 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה תחילת פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374857 יפתח סיני 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 235 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכונה בשצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355466 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 236 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355464 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 237 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367632 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 238 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367622 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 239 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367603 שי קורן 5 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 240 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367600 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 241 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355450 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 242 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עיילים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355613 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 243 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355353 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 244 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355024 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 245 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח; יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355593 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 246 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שצפ שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367655 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 247 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה 2 פרטים לפי פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367635 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 248 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עיילים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367630 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 249 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367623 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 250 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שצפ שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367621 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 251 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים וגבעול שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367601 יפתח סיני 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 252 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367680 יוסי פרידמן 4 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 253 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339570 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 254 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339568 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 255 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367690 יוסי פרידמן 7 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 256 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367677 יוסי פרידמן 25 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 257 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367654 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 258 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה ב2009 ב2010 רק עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367597 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 259 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367679 יוסי פרידמן 28 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 260 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367678 יוסי פרידמן 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 261 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367673 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 262 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מס' פרטים=1
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354755 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 263 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח מעבר לגדר בשמורה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355614 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 264 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים וגבעול שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360063 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 265 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני, אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360013 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 266 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח, יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355752 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 267 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367633 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 268 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים ליד גדר
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367598 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 269 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367683 יוסי פרידמן 10 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 270 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339567 תצפיות רת"ם 27 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 271 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339569 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 272 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367652 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 273 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח מעבר לגדר בשמורה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367650 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 274 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367653 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 275 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכניה באזור ליד שכונה חדשה בפריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367648 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 276 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד, אין פריחה רק בנקודה הצפונית, בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367656 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 277 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה, 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367649 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 278 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח, יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367641 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 279 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367634 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 280 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367640 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 281 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני, אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367631 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 282 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367629 יפתח סיני 29 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 283 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה תחילת פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367599 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 284 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367666 יפתח סיני 29 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 285 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339548 תצפיות רת"ם 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 286 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339563 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 287 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 385188 נוגן צברי 17 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 288 רכס יפעת
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367658 לוטן רן 26 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 289 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374846 שי קורן 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 290 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374847 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 291 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרטים לאורך הכביש
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339573 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 292 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339549 תצפיות רת"ם 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 293 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355451 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 294 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים ליד גדר
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367681 יוסי פרידמן 10 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 295 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339538 תצפיות רת"ם 10 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 296 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339564 תצפיות רת"ם 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 297 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367569 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 298 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360264 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 299 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי בצמוד לשביל השחור בצד המערבי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367578 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 300 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. מתחת הדרך 5 מ. מרעה כמיסה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367663 לוטן רן 8 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 301 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367568 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 302 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367567 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 303 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367670 טליה אורון 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 304 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367581 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 305 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתחת לעץ אלון בצד המזרחי של השביל השחור
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367579 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 306 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. בית גידול חווארי פתוח. ממערב למה שהיה חלקת מעקב. 15 מ מתחת לדרך.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367580 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 307 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי בצמוד לשביל השחור בצד המערבי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367662 לוטן רן 8 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 308 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367657 לוטן רן 26 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 309 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374861 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 310 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374862 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 311 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374848 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 312 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374849 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 313 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374850 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 314 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374851 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 315 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374852 תומר אשד 17 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 316 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מדרום לכביש
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374854 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 317 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374855 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 318 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374856 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 319 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374858 טליה אורון 31 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 320 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374859 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 321 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355449 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 322 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374863 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 323 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367674 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 324 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מס' פרטים=1