ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339583 תצפיות רת"ם 15 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339585 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339588 תצפיות רת"ם 27 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339589 תצפיות רת"ם 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367687 יונתן הררי 26 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367693 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367676 דידי קפלן 6 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן לא בחלקת הדילול
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339572 תצפיות רת"ם 23 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 8 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367682 אין שם 9 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339580 תצפיות רת"ם 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367692 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 11 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367686 יונתן הררי 26 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 12 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367696 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 13 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 390907 שי קורן 9 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 14 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון חשד לרצועית יש לבדוק בפריחה סומן בסרט סימון בסמוך לשביל השחור מתחת לאורן גדול
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 386461 יעל אורגד ואראלה הרי 1 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 15 העליות למירון, לצד הדרך לאורך הכביש צמחו בעבר עשרות רבות... הפעם מצאנו שני זוגות ואחת בודדת.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374853 תומר אשד 1 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 16 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383934 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 17 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367592 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367669 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 19 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367664 טליה אורון 28 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367643 לוטן רן 19 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 21 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339581 תצפיות רת"ם 18 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339578 תצפיות רת"ם 26 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 23 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367589 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 24 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367602 יפתח סיני 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 25 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחד פורח
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367667 יפתח סיני 29 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 26 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383935 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 27 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 383936 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 28 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367593 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 29 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339574 תצפיות רת"ם 27 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 30 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339575 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 31 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354369 איימן גוטאני 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339576 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360266 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 34 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. בית גידול חווארי פתוח. ממערב למה שהיה חלקת מעקב. 15 מ מתחת לדרך.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339535 תצפיות רת"ם 25 במאי 1979 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 35 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339534 תצפיות רת"ם 12 במאי 1943 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 36 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360267 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 37 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. מתחת הדרך 5 מ. מרעה כמיסה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339560 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 38 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360265 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 39 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתחת לעץ אלון בצד המזרחי של השביל השחור
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339553 תצפיות רת"ם 3 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 40 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339544 תצפיות רת"ם 27 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339540 תצפיות רת"ם 29 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356097 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356005 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339542 תצפיות רת"ם 23 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339546 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339558 תצפיות רת"ם 26 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339539 תצפיות רת"ם 18 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356006 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356099 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 50 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356387 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 51 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356385 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 52 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356382 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 53 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339536 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 54 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339537 תצפיות רת"ם 1 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 55 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339577 תצפיות רת"ם 3 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356388 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 57 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356213 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 58 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339555 תצפיות רת"ם 25 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 59 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356211 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 60 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356210 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 61 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356205 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 62 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356108 טליה אורון 14 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 63 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נרשמה תצפית בפריחה.לציין עכשיו שאין חנטה של פירות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356386 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 64 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356384 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 65 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356383 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 66 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356381 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 67 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355942 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 68 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356206 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 69 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355994 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 70 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356389 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 71 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339590 תצפיות רת"ם 16 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 72 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355354 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 73 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני; אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355753 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 74 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 359996 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 75 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה, 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354754 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 76 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכניה באזור ליד שכונה חדשה בפריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354731 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 77 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה 2 פרטים לפי פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354730 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 78 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה; 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355465 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 79 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339566 תצפיות רת"ם 9 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 80 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355004 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 81 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356219 שי קורן 5 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 82 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355754 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 83 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355682 יפתח סיני 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 84 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355615 יפתח סיני 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 85 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה אחד פורח
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339562 תצפיות רת"ם 2 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 86 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339579 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1998 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 87 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355025 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 88 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד; אין פריחה רק בנקודה הצפונית; בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360014 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 89 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד, אין פריחה רק בנקודה הצפונית, בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355755 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 90 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354756 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 91 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה ב2009 ב2010 רק עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367639 איימן גוטאני 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 92 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367668 ענבר בן 5 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 93 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367695 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 94 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367685 אסף מנחם 1 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356208 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 96 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367691 אסף מנחם 6 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 97 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374860 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 98 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367574 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 99 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367576 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 100 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339545 תצפיות רת"ם 5 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 101 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367620 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 102 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367618 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 103 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367617 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 104 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367615 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 105 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367614 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 106 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367611 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 107 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367609 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 108 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367612 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 109 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367613 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 110 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356379 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 111 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356204 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 112 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339587 תצפיות רת"ם 11 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 113 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367642 טליה אורון 15 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 114 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356214 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 115 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356218 תומר אשד 1 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 116 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון אחד פורח מתוך הארבעה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356216 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 117 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356202 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 118 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355943 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 119 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355941 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 120 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339584 תצפיות רת"ם 25 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 121 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367651 סעיד חמוד 8 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 122 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367646 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 123 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367645 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 124 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367590 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 125 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367608 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 126 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367606 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 127 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367605 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 128 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול דרומי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367596 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 129 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367595 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 130 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367586 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 131 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367585 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 132 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367583 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 133 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367577 טליה אורון 30 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 134 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367570 תומר אשד 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 135 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367566 טליה אורון 10 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 136 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356390 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 137 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356380 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 138 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339541 תצפיות רת"ם 23 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 139 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367661 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 140 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367637 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 141 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367628 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 142 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367627 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 143 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367625 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 144 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367588 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 145 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356098 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 146 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367675 אלי גבאי 28 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 147 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367671 אלי גבאי 24 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 148 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367624 טליה אורון 14 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 149 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון נרשמה תצפית בפריחה.לציין עכשיו שאין חנטה של פירות
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367572 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 150 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367684 אסף מנחם 1 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 151 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367616 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 152 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367688 לובל גבי 20 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 153 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356209 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 154 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360269 טליה אורון 30 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 155 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356100 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 156 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356377 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 157 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356378 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 158 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367573 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 159 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367571 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 160 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367582 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 161 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339582 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 162 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356217 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 163 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול צפוני. קרוב לשער הבסיס
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356215 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 164 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול דרומי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356212 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 165 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356203 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 166 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339586 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 167 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356004 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 168 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356207 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 169 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367659 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 170 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367672 אלי גבאי 24 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 171 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367575 טליה אורון 4 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 172 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339559 תצפיות רת"ם 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 173 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367626 טליה אורון 1 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 174 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367636 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 175 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367619 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 176 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367665 טליה אורון 28 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 177 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367660 לוטן רן 9 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 178 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367647 סמיר חמוד 8 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 179 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367638 טליה אורון 21 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 180 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367644 לוטן רן 19 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 181 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367610 טליה אורון 28 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 182 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367607 טליה אורון 29 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 183 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון שול צפוני. קרוב לשער הבסיס
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367604 תומר אשד 1 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 184 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון אחד פורח מתוך הארבעה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367594 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 185 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367584 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 186 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367591 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 187 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367587 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 188 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 356391 טליה אורון 10 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 189 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355469 יפתח סיני 29 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 190 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה תחילת פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374857 יפתח סיני 28 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 191 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכונה בשצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355466 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 192 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355464 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 193 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367632 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 194 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367622 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 195 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367603 שי קורן 5 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 196 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367600 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 197 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355450 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 198 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עיילים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355613 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 199 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355353 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 200 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355024 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 201 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח; יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355593 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 202 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שצפ שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367655 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 203 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה 2 פרטים לפי פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367635 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 204 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עיילים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367630 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 205 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367623 יפתח סיני 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 206 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שצפ שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367621 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 207 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים וגבעול שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367601 יפתח סיני 4 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 208 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367680 יוסי פרידמן 4 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 209 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339570 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 210 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339568 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 211 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367690 יוסי פרידמן 7 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 212 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367677 יוסי פרידמן 25 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 213 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367654 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 214 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה ב2009 ב2010 רק עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367597 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 215 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367679 יוסי פרידמן 28 בפברואר 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 216 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367678 יוסי פרידמן 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 217 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367673 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 218 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מס' פרטים=1
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 354755 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 219 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח מעבר לגדר בשמורה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355614 יפתח סיני 11 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 220 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים וגבעול שצפ
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360063 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 221 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני, אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360013 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 222 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח, יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355752 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 223 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367633 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 224 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים ליד גדר
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367598 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 225 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367683 יוסי פרידמן 10 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 226 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339567 תצפיות רת"ם 27 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 227 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339569 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 228 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367652 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 229 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח מעבר לגדר בשמורה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367650 שי קורן 26 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 230 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367653 יפתח סיני 14 במאי 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 231 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה בשכניה באזור ליד שכונה חדשה בפריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367648 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 232 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים בלבד, אין פריחה רק בנקודה הצפונית, בתוך שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367656 שי קורן 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 233 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה נמצאת על גבול השמורה צפון מזרחית לגדר הישוב שכניה, 20 מטר מהגדר.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367649 שי קורן 19 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 234 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט פורח, יש סימון של בזנט.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367641 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 235 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה פרט לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367634 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 236 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367640 שי קורן 7 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 237 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה שני פרטים אחד ליד השני, אחד התיבש לפני פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367631 שי קורן 21 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 238 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367629 יפתח סיני 29 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 239 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה תחילת פריחה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367599 גיא זהרוני 15 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 240 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367666 יפתח סיני 29 ביוני 2006 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 241 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339548 תצפיות רת"ם 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 242 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339563 תצפיות רת"ם 11 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 243 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 385188 נוגן צברי 17 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 244 רכס יפעת
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367658 לוטן רן 26 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 245 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374846 שי קורן 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 246 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374847 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 247 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון פרטים לאורך הכביש
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339573 תצפיות רת"ם 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 248 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339549 תצפיות רת"ם 12 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 249 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355451 יפתח סיני 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 250 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה עלים ליד גדר
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367681 יוסי פרידמן 10 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 251 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339538 תצפיות רת"ם 10 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 252 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 339564 תצפיות רת"ם 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 253 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367569 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 254 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): גבעות יהויכים ספסופה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 360264 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 255 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי בצמוד לשביל השחור בצד המערבי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367578 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 256 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. מתחת הדרך 5 מ. מרעה כמיסה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367663 לוטן רן 8 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 257 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367568 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 258 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367567 שי קורן 7 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 259 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367670 טליה אורון 14 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 260 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367581 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 261 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתחת לעץ אלון בצד המזרחי של השביל השחור
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367579 טליה אורון 27 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 262 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דרך 1/3 הגובה. בית גידול חווארי פתוח. ממערב למה שהיה חלקת מעקב. 15 מ מתחת לדרך.
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367580 שי קורן 23 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 263 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי בצמוד לשביל השחור בצד המערבי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367662 לוטן רן 8 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 264 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367657 לוטן רן 26 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 265 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374861 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 266 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374862 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 267 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374848 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 268 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374849 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 269 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374850 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 270 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374851 יעל אורגד 20 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 271 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374852 תומר אשד 17 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 272 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מדרום לכביש
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374854 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 273 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374855 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 274 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374856 תומר אשד 29 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 275 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374858 טליה אורון 31 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 276 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374859 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 277 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 355449 יפתח סיני 14 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 278 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 374863 טליה אורון 3 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 279 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רצועית הגליל Himantoglossum caprinum 367674 ועדיה יוסי 24 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Himantoglossum%20caprinum/ 280 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מס' פרטים=1