ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
רקפת יונית Cyclamen coum 383836 טליה אורון 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון בפריחה 12 פרטים
רקפת יונית Cyclamen coum 384013 עמיחי גלעדי 7 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380403 אלי גבאי 20 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 3 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 384007 איימן גוטאני 17 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 384008 איימן גוטאני 17 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 384009 איימן גוטאני 17 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 384010 איימן גוטאני 14 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 384011 איימן גוטאני 9 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 8 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 384012 איימן גוטאני 8 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 384014 איימן גוטאני 7 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380394 איימן גוטאני 4 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 11 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 380395 טליה אורון 30 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 12 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 380396 טליה אורון 30 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 13 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון רק מס הפרטים הפורחים
רקפת יונית Cyclamen coum 380397 איימן גוטאני 28 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380398 איימן גוטאני 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380399 איימן גוטאני 25 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380400 איימן גוטאני 12 בינואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 380401 איתן נפתלי 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 18 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 380402 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 19 מערב הגליל העליון: הר כישור
רקפת יונית Cyclamen coum 380404 דביר סלמאן 31 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 20 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 380405 דביר סלמאן 31 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 21 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 380406 אסף מנחם 8 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 22 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי דשים.
רקפת יונית Cyclamen coum 354332 שרון לוי 29 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 23 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354334 איימן גוטאני 2 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 24 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354335 איימן גוטאני 5 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 25 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354337 איימן גוטאני 7 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 26 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354338 איימן גוטאני 13 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 27 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354339 אביעד בלסקי 16 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 28 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354341 איימן גוטאני 29 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 29 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354345 אביעד בלסקי 6 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 30 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354344 אביעד בלסקי 6 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 31 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354348 אביעד בלסקי 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354347 אביעד בלסקי 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354350 איימן גוטאני 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354349 איימן גוטאני 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354351 איימן גוטאני 13 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 36 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354354 אביעד בלסקי 27 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 37 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 354360 שרון לוי 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 38 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 357734 דותן רותם 14 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 39 צפון הגולן: תילי געש בגולן עלים
רקפת יונית Cyclamen coum 354392 איימן גוטאני 22 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 40 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354393 איימן גוטאני 27 בינואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 41 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354394 איימן גוטאני 3 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 42 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354396 איימן גוטאני 4 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 43 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354398 איימן גוטאני 6 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 44 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354400 איימן גוטאני 11 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 45 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354401 איימן גוטאני 12 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 46 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354402 איימן גוטאני 13 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 47 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 356057 טליה אורון 19 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון דולינה בית היערן
רקפת יונית Cyclamen coum 354404 איימן גוטאני 24 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354425 איימן גוטאני 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 50 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354424 איימן גוטאני 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 51 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354427 איימן גוטאני 2 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 52 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354426 איימן גוטאני 2 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 53 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354429 איימן גוטאני 6 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 54 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354428 איימן גוטאני 6 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 55 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 356122 תומר אשד 9 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 56 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון דולינת בית היערן
רקפת יונית Cyclamen coum 354430 אביעד בלסקי 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 57 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354434 איימן גוטאני 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 58 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354433 איימן גוטאני 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354432 איימן גוטאני 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 60 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354439 איימן גוטאני 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 61 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354438 איימן גוטאני 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 62 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354440 איימן גוטאני 3 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 63 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354465 איימן גוטאני 25 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 64 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 354467 איימן גוטאני 26 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 65 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354468 איימן גוטאני 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 66 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 356242 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 67 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 356241 תומר אשד 27 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 68 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 354469 איימן גוטאני 30 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 69 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354471 איימן גוטאני 1 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 70 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354472 אביעד בלסקי 2 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 71 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 354473 איימן גוטאני 3 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 72 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354476 איימן גוטאני 5 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 73 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354475 אביעד בלסקי 5 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 74 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354474 אביעד בלסקי 5 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 75 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354477 איימן גוטאני 6 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 76 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354480 איימן גוטאני 19 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 77 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354481 איימן גוטאני 23 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 78 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 383938 טליה אורון 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 79 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 383941 טליה אורון 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 80 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 347959 יואב גרטמן 7 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 81 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 373517 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 82 צפון הגולן: מורדות גולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373496 איימן גוטאני 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 83 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373498 איימן גוטאני 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 84 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373499 איימן גוטאני 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 85 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373500 איימן גוטאני 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 86 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373501 איימן גוטאני 23 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 87 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373503 איימן גוטאני 20 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 88 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373497 איימן גוטאני 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 89 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 373494 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 90 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 373493 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 91 מערב הגליל העליון: הר כישור
רקפת יונית Cyclamen coum 347508 יובל ספיר 17 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 92 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347819 אורי פרגמן-ספיר 8 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 93 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347935 דידי קפלן 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 94 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362099 טליה אורון 19 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 95 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 347826 קריסטל יונית 16 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 96 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347806 יואב גרטמן 9 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 97 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347915 עופר כהן 15 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 98 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347828 יאיר אור 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 99 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362117 יונתן הררי 7 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 100 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347822 יואב גרטמן 14 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 101 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347957 יואב גרטמן 23 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 102 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347824 ח. אבידב 30 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 103 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347827 קריסטל יונית 31 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 104 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347790 רבקה פריד 6 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 105 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347816 אמציה גינת 20 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 106 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347874 רני ואורי 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 107 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362134 ועדיה יוסי 19 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 108 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362089 איימן גוטאני 17 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 109 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362086 איימן גוטאני 20 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 110 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347991 ליכט שאול 30 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 111 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347760 יואב גרטמן 11 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 112 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347830 עופר כהן 27 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 113 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347825 ח. אבידב 13 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 114 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347865 דליה ליס 30 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 115 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362146 פבזנר דרור 24 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 116 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362145 קניגשטיין דני 5 בפברואר 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 117 צפון הגולן: תילי געש בגולן רכוז מדהים ונדיר
רקפת יונית Cyclamen coum 347984 בר זכאי שרון 16 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 118 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354395 איימן גוטאני 4 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 119 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347941 יואב גרטמן 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 120 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346849 יובל ספיר 19 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 121 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346866 תצפיות רת"ם 2 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 122 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347829 אלידע 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 123 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347844 בר-זכאי שרון 12 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 124 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347846 יואב גרטמן 28 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 125 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347873 קורש נירית 15 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 126 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347843 נירית וייל 2 בדצמבר 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 127 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347813 ח. אבידב 13 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 128 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347832 קנטמן ירוחם 3 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 129 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347869 יואב גרטמן 20 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 130 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347870 יואב גרטמן 24 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 131 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347973 קריסטל יונית 30 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 132 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347814 יואב גרטמן 14 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 133 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362104 ענבר בן 27 בינואר 2003 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 134 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362102 ענבר בן 5 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 135 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347839 מיכאלי דפנה 10 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 136 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346879 לוטן רן 5 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 137 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347834 ירוחם 15 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 138 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347918 בר-זכאי שרון 25 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 139 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354508 איימן גוטאני 5 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 140 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347920 מייק לבנה 19 באפריל 1998 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 141 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347892 עוז גולן 13 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 142 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347788 דוכס ראובן 24 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 143 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347974 יאיר אור 20 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 144 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347955 שיר ורד 20 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 145 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362098 ענבר בן 22 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 146 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362095 איימן גוטאני 1 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 147 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362093 איימן גוטאני 10 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 148 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362088 איימן גוטאני 17 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 149 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362090 איימן גוטאני 14 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 150 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362138 ועדיה יוסי 6 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 151 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362125 פבזנר דרור 4 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 152 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362137 ועדיה יוסי 6 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 153 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362087 איימן גוטאני 17 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 154 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362083 איימן גוטאני 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 155 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362085 איימן גוטאני 24 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 156 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362092 איימן גוטאני 11 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 157 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362103 דודו פילס 5 בפברואר 2003 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 158 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362147 פבזנר דרור 3 בדצמבר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 159 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354437 איימן גוטאני 23 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 160 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362139 פבזנר דרור 26 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 161 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362130 פבזנר דרור 4 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 162 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347845 זכאי שרון 8 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 163 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362132 דידי קפלן 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 164 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362115 פבזנר דרור 4 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 165 צפון הגולן: תילי געש בגולן חזקה
רקפת יונית Cyclamen coum 347958 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 166 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362141 דידי קפלן 2 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 167 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354479 איימן גוטאני 9 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 168 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362143 עמבר עודד 16 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 169 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347787 בנימין שפיר 27 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 170 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347805 הופמן סיגל 27 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 171 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347947 יואב גרטמן 13 באוקטובר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 172 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347833 ברנס יעל 12 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 173 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347875 אמציה גינת 10 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 174 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346893 יואב גרטמן 31 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 175 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347867 יואב גרטמן 25 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 176 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347872 מייק לבנה 2 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 177 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347975 עוזי כהן 24 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 178 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347990 בן-צבי גילי 24 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 179 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347916 וייל גיתי 14 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 180 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347938 יואב גרטמן 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 181 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347917 יואב גרטמן 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 182 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362148 קניגשטיין דני 17 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 183 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362144 פבזנר דרור 3 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 184 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362084 איימן גוטאני 28 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 185 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347940 יואב גרטמן 7 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 186 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347681 דב אופנהיים 12 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 187 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 373511 איימן גוטאני 31 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 188 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373512 איימן גוטאני 25 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 189 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373513 אביעד בלסקי 24 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 190 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373506 איימן גוטאני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 191 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373495 איימן גוטאני 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 192 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362129 דידי קפלן 14 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 193 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362109 דידי קפלן 6 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 194 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362113 פבזנר דרור 17 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 195 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354352 איימן גוטאני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 196 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362101 לוי שרון 19 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 197 צפון הגולן: במת הגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347764 היימן רויטל 23 בפברואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 198 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348039 היימן רויטל 15 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 199 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347798 יואב גרטמן 10 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 200 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347782 עופר כהן 27 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 201 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347914 דידי קפלן 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 202 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347936 דידי קפלן 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 203 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347794 ח. אבידב 25 בינואר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 204 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362127 דידי קפלן 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 205 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 347796 לוטן רן 3 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 206 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354336 אביעד בלסקי 6 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 207 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 362123 יונתן הררי 5 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 208 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 362091 איימן גוטאני 14 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 209 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 362122 יונתן הררי 5 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 210 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 362126 יונתן הררי 3 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 211 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 347937 שיר ורד 19 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 212 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347972 מרגלית נעמי 17 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 213 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347674 פוקס צורי 25 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 214 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347795 אלידע 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 215 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347770 בן-צבי גילי 1 בנובמבר 1980 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 216 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354466 איימן גוטאני 26 בינואר 2015 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 217 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 362094 איימן גוטאני 2 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 218 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 373504 איימן גוטאני 13 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 219 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 373505 איימן גוטאני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 220 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 347840 שיר ורד 5 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 221 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362105 חוה גולדשטיין 2 בדצמבר 2002 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 222 עמק החולה: ארץ פלגי מים
רקפת יונית Cyclamen coum 347804 אבינועם דנין 15 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 223 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347864 מייק לבנה 6 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 224 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347956 שיר ורד 10 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 225 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 373492 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 226 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 373490 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 227 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 346011 וינר ענת 11 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 228 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346000 יואב גרטמן 15 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 229 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362149 דביר סלמאן 31 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 230 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 346001 עופר כהן 8 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 231 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 373491 טליה אורון 26 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 232 מערב הגליל העליון: הר כישור
רקפת יונית Cyclamen coum 346012 עופר כהן 19 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 233 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362106 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 234 מערב הגליל העליון: הר כישור R מ' זהרי
רקפת יונית Cyclamen coum 346010 יואב גרטמן 16 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 235 מערב הגליל העליון: הר כישור מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362151 אסף מנחם 8 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 236 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 347831 עזריה אלון 28 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 237 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347866 שיר ורד 9 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 238 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348741 אורי פרגמן-ספיר 28 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 239 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348558 הופמן סיגל 28 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 240 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348764 מיכה לבנה 14 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 241 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348666 יוסי לב-ארי 2 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 242 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348968 יואב גרטמן 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 243 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348717 יואב גרטמן 27 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 244 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348670 מיכה לבנה 26 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 245 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348692 יואב גרטמן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 246 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348893 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 247 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348891 יואב גרטמן 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 248 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348660 גיל רוסטוקר 16 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 249 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354406 איימן גוטאני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 250 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 348970 מייק לבנה 27 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 251 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348716 יואב גרטמן 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 252 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348839 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 253 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348631 שיר ורד 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 254 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348665 אלדר דני 27 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 255 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362097 ענבר בן 24 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 256 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 362135 ועדיה יוסי 13 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 257 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 362124 יונתן הררי 5 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 258 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 354405 איימן גוטאני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 259 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 348669 גיתי וייל 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 260 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354314 איימן גוטאני 28 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 261 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 348636 חיה ותמי 8 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 262 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348742 אמציה גינת 20 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 263 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348111 יואב גרטמן 13 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 264 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348691 יואב גרטמן 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 265 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348743 יואב גרטמן 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 266 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348892 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 267 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348969 יואב גרטמן 15 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 268 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354355 אביעד בלסקי 27 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 269 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 348936 גיתי וייל 8 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 270 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348677 גילה קראוס 27 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 271 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348987 יואב גרטמן 31 באוקטובר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 272 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347815 יואב גרטמן 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 273 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347948 יואב גרטמן 22 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 274 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346002 יואב גרטמן 11 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 275 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348740 יואב גרטמן 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 276 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 349023 יואב גרטמן 10 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 277 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347863 יואב גרטמן 10 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 278 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346878 מייק לבנה 16 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 279 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348014 יואב גרטמן 30 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 280 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346454 יואב גרטמן 18 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 281 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346455 יואב גרטמן 14 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 282 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346456 יואב גרטמן 21 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 283 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346452 יואב גרטמן 29 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 284 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347799 יואב גרטמן 20 בדצמבר 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 285 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347939 יואב גרטמן 31 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 286 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346414 קורש נירית 4 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 287 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362150 אסף מנחם 15 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 288 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 346427 פ.ה.דיויס 8 בינואר 1943 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 289 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346431 וינר ענת 16 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 290 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362128 אסף מנחם 17 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 291 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 346428 אליאסף נירית 3 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 292 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346429 סלומון רותי 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 293 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346415 אליאסף נירית 15 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 294 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346442 שוסף מנחם 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 295 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347871 יואב גרטמן 29 בינואר 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 296 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346453 שטינברג חיים 19 בפברואר 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 297 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346384 אסף מנחם 24 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 298 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362131 אסף מנחם 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 299 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 345998 אליאסף נירית 2 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 300 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347771 יאיר אור 31 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 301 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 373489 איתן נפתלי 3 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 302 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 362121 אסף מנחם 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 303 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 346522 פרידמן רוית 23 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 304 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346074 שטינברג חיים 5 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 305 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362108 אלי גבאי 20 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 306 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 362118 מחמד חמוד 6 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 307 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 356124 איתן נפתלי 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 308 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 347662 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 309 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347921 תצפיות רת"ם 29 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 310 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 356056 טליה אורון 19 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 311 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון דולינה בית היערן
רקפת יונית Cyclamen coum 356123 איתן נפתלי 16 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 312 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 373509 תומר אשד 5 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 313 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 373510 תומר אשד 5 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 314 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 347862 יואב גרטמן 7 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 315 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362096 סעיד חמוד 6 בפברואר 2008 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 316 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): רכס פקיעין
רקפת יונית Cyclamen coum 347761 יואב גרטמן 7 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 317 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347868 יואב גרטמן 27 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 318 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 383985 shahar mizrahi 10 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 319 חורש האלונית מערבית מכביש הגישה הצפוני למרום גולן
רקפת יונית Cyclamen coum 346374 עופר כהן 25 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 320 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 383944 אורי פרגמן-ספיר 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 321 הר שזור
רקפת יונית Cyclamen coum 348693 מיכה לבנה 26 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 322 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347985 מיכה לבנה 3 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 323 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 383939 טליה אורון 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 324 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 383940 טליה אורון 5 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 325 מערב הגליל העליון: מתלול צורים מערב
רקפת יונית Cyclamen coum 354340 איימן גוטאני 28 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 326 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373516 אסף מנחם 24 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 327 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 373508 אלון רייכמן 7 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 328 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 373507 איימן גוטאני 12 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 329 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 373502 תומר אשד 22 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 330 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 362140 דידי קפלן 2 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 331 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 347977 שיר ורד 11 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 332 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 348654 חיימוב יגאל 15 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 333 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362100 טליה אורון 19 בפברואר 2006 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 334 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 346413 שקדי יונתן 2 בפברואר 1986 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 335 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362111 דידי קפלן 15 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 336 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 362112 לובל גבי 1 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 337 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
רקפת יונית Cyclamen coum 346437 נעמי גורדון 14 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 338 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354303 אלון רייכמן 18 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 339 צפון הגולן: תילי געש בגולן בפריחה. הפריחה החלה לפני כ-10 ימים. לעומת חודש ינואר ב-2010
רקפת יונית Cyclamen coum 354333 שרון לוי 29 בינואר 2012 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 340 צפון הגולן: יער אודם
רקפת יונית Cyclamen coum 347792 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 341 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 362133 ועדיה יוסי 22 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 342 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362114 אסף מנחם 8 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 343 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי
רקפת יונית Cyclamen coum 346867 מייק לבנה 6 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 344 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 347919 יובל ספיר 18 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 345 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346430 אליאסף נירית 15 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 346 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 346369 פרידמן רוית 20 בינואר 1985 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 347 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
רקפת יונית Cyclamen coum 354397 איימן גוטאני 6 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 348 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 354431 אביעד בלסקי 10 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 349 צפון הגולן: תילי געש בגולן
רקפת יונית Cyclamen coum 362136 ועדיה יוסי 12 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 350 כתף החרמון: חרמון
רקפת יונית Cyclamen coum 362107 אלי גבאי 22 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Cyclamen%20coum/ 351 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי