ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 339658 אבינועם דנין 2 בדצמבר 1963 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 1 הרי אילת: יהורם יואש מתוך נתוני רת"ם
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373545 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 2 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380438 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 3 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380436 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 4 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380437 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 5 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380425 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 6 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380426 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 7 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380427 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 8 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380428 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 9 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380429 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 10 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380430 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 11 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380431 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 12 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380432 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 13 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380433 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 14 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380434 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 15 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380435 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 16 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380420 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 17 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380421 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 18 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380422 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 19 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380423 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 20 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 380424 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 21 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373546 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 22 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373547 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 23 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373548 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 24 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373550 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 25 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373536 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 26 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373537 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 27 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373538 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 28 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373539 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 29 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373540 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 30 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373541 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 31 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373542 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 32 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373543 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 33 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373544 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 34 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373532 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 35 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373534 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 36 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373533 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 37 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373535 בני שלמון 16 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 38 הרי אילת: צפחות
שביט אתיופי Cometes abyssinica 339659 מיכל אוקו 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 39 הרי אילת: יהורם יואש מתוך נתוני רת"ם
שביט אתיופי Cometes abyssinica 373549 בני שלמון 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Cometes%20abyssinica/ 40 הרי אילת: צפחות