ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלטין הדורים Elatine alsinastrum 347422 ע. כהן ליפקין ושחק 1 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Elatine%20alsinastrum/ 1 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אלטין הדורים Elatine alsinastrum 387012 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Elatine%20alsinastrum/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלטין הדורים Elatine alsinastrum 368346 בר שמש 9 במאי 2016 2 0 0 /taxa/Elatine%20alsinastrum/ 3 ברכת אורטל