ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום דרומי Allium negevense 396061 יובל ספיר 25 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 1 חוות האלפקות
שום דרומי Allium negevense 395530 מימי רון 13 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 2 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה
שום דרומי Allium negevense 395285 יובל ספיר 20 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 3 שמורת אירוס ירוחם
שום דרומי Allium negevense 395211 דר בן נתן 13 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 4 רכס חתירה
שום דרומי Allium negevense 394268 גל וין 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 5 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות זיהוי של אורי פרגמן ספיר
שום דרומי Allium negevense 395050 רון פרומקין 4 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 6 רכס חלוקים
שום דרומי Allium negevense 394680 דר בן נתן 23 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 7 מעבר ערוד
שום דרומי Allium negevense 393666 מרב לבל 27 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום דרומי Allium negevense 393667 מרב לבל 27 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום דרומי Allium negevense 393787 אור זהבי 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 10 רכס חתירה
שום דרומי Allium negevense 393609 אורי פרגמן-ספיר 9 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 11 מצפה ערוד
שום דרומי Allium negevense 393398 ידידיה שמואל 19 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 12 רמת עבדת: עקרב
שום דרומי Allium negevense 393397 ידידיה שמואל 22 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 13 רמת עבדת: רמת עבדת צפון
שום דרומי Allium negevense 393396 ידידיה שמואל 23 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 14 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שום דרומי Allium negevense 393596 נעם וקס 24 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 15 "ההר הלבן" ירוחם
שום דרומי Allium negevense 393063 דליה בונס 20 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 16 שביל הטרסות. שדה בוקר.
שום דרומי Allium negevense 393064 דליה בונס 17 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 17 מעלה ערוד. חניון לילה
שום דרומי Allium negevense 393048 רעות אפרגן 16 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 18 ליד באר חרשה
שום דרומי Allium negevense 393057 נעם שגב 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 19 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום
שום דרומי Allium negevense 340911 אבינועם דנין 24 בפברואר 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 20 מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 341178 טוביה קושניר 1 בנובמבר 1941 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 21 מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340033 נ. תדמור 1 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 22 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 328775 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 23 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340132 מח' בוטניקה 15 באפריל 1965 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 24 רמת עבדת: רמת מטרד מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340104 פ. קולמן 15 במרץ 1966 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 25 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340141 אבינועם דנין 7 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 26 רמת עבדת: מצוק הצינים מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 339938 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 27 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 339902 מיכאל זהרי 28 במרץ 1961 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 28 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340214 אבינועם דנין 23 באפריל 1964 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 29 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340352 אבינועם דנין 27 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 30 מדבר יהודה דרומי: חתרורים מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 361091 אבינועם דנין 28 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 31 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם
שום דרומי Allium negevense 340288 דני זהרי 1 באפריל 1945 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 32 הר הנגב הצפוני: מישור ימין מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340202 נעמי פינברון 20 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 33 הר הנגב הצפוני: מכתש גדול מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 339732 מימי רון 9 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 34 הר שגיא - כרכם: חספס-מיכאל מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340215 לאה פרוזבול 25 במרץ 1957 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 35 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340151 הגר לשנר 23 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 36 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340146 אבינועם דנין 20 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 37 הר הנגב הצפוני: שדה צין מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340171 אבינועם דנין 7 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 38 הר הנגב הצפוני: חלוקים מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340192 י. דאנג'ליס 22 במרץ 1950 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 39 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 384934 דר בן נתן 7 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 40 אגן נחל צין עליון
שום דרומי Allium negevense 384931 דר בן נתן 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 41 נחל חצץ אוכלוסיה גדולה בת מאות פרטים, ממשיכה לאורך הערוץ עד השפך לנחל הרועה ובשולי ערוץ הרועה.
שום דרומי Allium negevense 387428 מימי רון 6 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 42 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 389608 ידידיה שמואל 3 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 43 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שום דרומי Allium negevense 389609 ידידיה שמואל 31 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 44 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שום דרומי Allium negevense 389611 מרב לבל 6 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 45 הר הנגב הצפוני: שדה צין
שום דרומי Allium negevense 389612 עמית מנדלסון 26 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 46 הר הנגב הצפוני: מצלעות חתירה פרט בודד (היחיד שנצפה במהלך היום במרחב).
שום דרומי Allium negevense 389613 יבגני קמינסקי 8 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 47 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 340105 א. פסחוביץ 23 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 48 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340216 ד. רטנר 30 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 49 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340193 אבינועם דנין 14 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 50 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 385769 דר בן נתן 21 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 51 ממזרח לשמורת חלמוניות ירוחם
שום דרומי Allium negevense 387427 מימי רון 10 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 52 הר הנגב הצפוני: רכס חתירה
שום דרומי Allium negevense 390950 מימי רון 6 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 53 הר הנגב הצפוני: שדה צין
שום דרומי Allium negevense 340106 פ. קולמן 30 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 54 רמת עבדת: רמת עבדת צפון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 340158 הגר לשנר 12 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 55 הר הנגב הצפוני: חלוקים מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 358799 מארק כץ 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 56 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 384803 דליה בונס 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 57 מעלה ערוד. מול החניון
שום דרומי Allium negevense 384789 דליה בונס 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 58 גבעה מדרום לירוחם ומזרחית לאתר החלמוניות
שום דרומי Allium negevense 373192 מימי רון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 59 מדבר יהודה דרומי: חתרורים
שום דרומי Allium negevense 368299 בר שמש 13 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 60 מעלה דבשון נראה שבית הגידול מתאים, אך השנה מאוד שחונה- כמעט ללא נביטות, כדאי לבדוק בשנה טובה.
שום דרומי Allium negevense 339778 דני זהרי 31 במרץ 1945 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 61 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 357484 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 62 רמת עבדת: עקרב
שום דרומי Allium negevense 368306 מימי רון 21 במרץ 2016 2 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 63 צפונית לצומת חתרורים ממזרח לכביש ייתכן שבשנים מאוד גשומות יש יותר פרטים ואוכלוסיות נוספות
שום דרומי Allium negevense 360662 דר בן נתן 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 64 מדבר יהודה דרומי: חתרורים
שום דרומי Allium negevense 340201 דני זהרי 10 באפריל 1950 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 65 הר הנגב הצפוני: מכתש גדול מתוך נתוני רת"ם
שום דרומי Allium negevense 357483 מרגרטה וולצ'אק 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 66 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 357995 מרגרטה וולצ'אק 8 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 67 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 368298 בר שמש 13 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 68 רכס חלוקים צפונית למרחב עם בית גידול מתאים- ייתכן שלא נמצא עקב שנה שחונה.
שום דרומי Allium negevense 361090 דותן רותם 24 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 69 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום
שום דרומי Allium negevense 368305 בר שמש 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 70 דרומית לחלמוניות ירוחם בית גידול טבעי מתאים- כדאי לחזור בשנה גשומה
שום דרומי Allium negevense 368304 בר שמש 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 71 מערבית לחלמוניות ירוחם בית גידול טבעי לא כלכך מתאים- כנראה שהנקודה לא מדוייקת לכן חיפשנו במפנים צפוניים סמוכים אשר בהם בית הגידול נראה מתאים. ייתכן שבשנה גשומה כדי לחזור.
שום דרומי Allium negevense 368301 בר שמש 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 72 חלמוניות ירוחם נמצאו פרטים בודדים של שום משולש תת-מין ארץ-ישראלי. בית הגידול מתאים, צריך לחזור בשנה גשומה
שום דרומי Allium negevense 368302 בר שמש 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 73 מכתש גדול ליד ״עצים מאובנים״ בית גידול טבעי לא מתאים- גם נמוך מידי וגם מפנה לא מתאים. אולי בשנים מאוד גשומות אך יותר סביר שהנקודה המאוד ישנה לא מדוייקת. מעניין לחזור בשנה מאוד גשומה
שום דרומי Allium negevense 368303 בר שמש 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 74 אגם ירוחם בית גידול מופר ולא מתאים
שום דרומי Allium negevense 368300 בר שמש 13 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 75 צפונית לחורבת עבדת בית הגידול נראה מתאים, שנה שחונה, ייתכן שבשנה טובה כדאי לעשות סקירה חוזרת
שום דרומי Allium negevense 368308 מימי רון 21 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 76 גבעת צפית נבדק רק הצד הדרומי של הכביש, בו גבעות מתונות יחסית. ייתכן שכדאי לבדוק גם את המפנה הצפוני של גבעת צפית. כמו כן לא בטוח שהשנה הייתה מספיק גשומה.
שום דרומי Allium negevense 384795 עמית מנדלסון 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 77 מערבית לשבט עזזמה מספר פרטים. בתוואי שביל הר הנגב (סימון סגול).
שום דרומי Allium negevense 384987 דר בן נתן 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 78 ליד צומת חתרורים שני כתמים - אחד בן 5 פרטים על משטחי הסלע למעלה, ואחד בן 6 פרטים מצידי הערוצון מתחת לשכבת הסלע
שום דרומי Allium negevense 384930 דר בן נתן 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 79 נחל הרועה עליון אוכלוסייה ענקית של עשאות אלפי פרטים, ממשיכה במורד הערוץ עד לערוץ המרכזי של נחל הרועה וגם בשוליו.
שום דרומי Allium negevense 384925 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 80 נחל בוקר
שום דרומי Allium negevense 384888 אורן הופמן 9 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 81 מדרונות מערביים הר נפחא
שום דרומי Allium negevense 384859 אסף חיים 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 82 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 384851 דר בן נתן 4 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 83 מערבית לשדה בוקר
שום דרומי Allium negevense 384937 איתי נחשון 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 84 מסלול נחל אליאב
שום דרומי Allium negevense 384933 דר בן נתן 12 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 85 ליד נחל עבדת
שום דרומי Allium negevense 384932 דר בן נתן 28 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 86 ממערב לעבדת
שום דרומי Allium negevense 384929 דר בן נתן 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 87 דרומית מערבית למרחבעם
שום דרומי Allium negevense 384926 דר בן נתן 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 88 אגן נחל בשור עליון
שום דרומי Allium negevense 384858 אסף חיים 18 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 89 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום דרומי Allium negevense 384852 דר בן נתן 5 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 90 מזרחית למישור צין
שום דרומי Allium negevense 384927 דר בן נתן 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 91 ערוץ צדדי של נחל הרועה שטח גדול מלא בעשרות אלפי פרטים - באורך של יותר מ100 מטרים ולגובה של 40 מטר במעלה המדרון פחות או יותר.
שום דרומי Allium negevense 384928 דר בן נתן 13 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 92 נחל הרועה המשך האוכלוסיה שבפנים הערוץ. בעיקר על המפנה הצפוני
שום דרומי Allium negevense 373193 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20negevense/ 93 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה