ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום הגלגל Allium schubertii 386354 יאיר אור 8 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 1 צומת נוב
שום הגלגל Allium schubertii 386234 נעם שגב 21 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 2 עמק דותן פרט אחד בלבד הגיע לפריחה, שאר הפרטים קטומים
שום הגלגל Allium schubertii 386281 יעל אורגד 26 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 3 אלוני אבא
שום הגלגל Allium schubertii 386291 dror karp 21 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 4 כרמל: חטם הכרמל
שום הגלגל Allium schubertii 386293 יצחק כהן 25 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 5 שדות מעלה אפרים
שום הגלגל Allium schubertii 386206 נעם שגב 17 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 6 מבוא דותן בביקור באתר באמצע חודש אפריל התברר כי האוכלוסיה נרמסה על ידי עדרי צאן.
שום הגלגל Allium schubertii 374592 יפתח סיני 14 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 7 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור חורשת שדה אילן
שום הגלגל Allium schubertii 361094 יפתח סוני 13 בדצמבר 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 8 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שום הגלגל Allium schubertii 336922 תצפיות רת"ם 20 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 9 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336926 תצפיות רת"ם 27 באוקטובר 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 10 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336888 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 11 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336911 תצפיות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 12 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 384773 אוהד בנימיני 21 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 13
שום הגלגל Allium schubertii 336885 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 14 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328795 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 15 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328842 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 16 שפלת יהודה הצפונית: גבעות בית-ניר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328797 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 17 שפלת יהודה הצפונית: גבעות הראל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328794 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 18 רמות מנשה: במת מנשה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336872 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 19 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336913 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 20 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336854 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336865 תצפיות רת"ם 20 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 22 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328793 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 23 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328792 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 24 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 349139 אורי פרגמן-ספיר 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 25 מישור פלשת: פלשת
שום הגלגל Allium schubertii 360643 Margarita Orlova 14 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 26 כרמל: חטם הכרמל
שום הגלגל Allium schubertii 360631 עמית מנדלסון 7 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 27 מישור פלשת: פלשת
שום הגלגל Allium schubertii 336884 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 28 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336882 תצפיות רת"ם 13 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 29 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336880 תצפיות רת"ם 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 30 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 359438 דבורה שיצר 17 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 31 צפון מערבית לכלנית
שום הגלגל Allium schubertii 336893 תצפיות רת"ם 9 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 32 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336891 תצפיות רת"ם 7 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 33 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336895 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 34 גליל תחתון מרכזי: אגן נחל צלמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336894 תצפיות רת"ם 30 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 35 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328818 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 36 גליל תחתון מרכזי: הר תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336909 תצפיות רת"ם 23 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336892 תצפיות רת"ם 29 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 38 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336890 תצפיות רת"ם 6 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 39 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336866 תצפיות רת"ם 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 40 רמת כורזים: רמת כורזים מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361100 יפתח סוני 22 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 41 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור
שום הגלגל Allium schubertii 361096 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 42 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה שני פרטים
שום הגלגל Allium schubertii 374590 יפתח סיני 6 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 43 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שום הגלגל Allium schubertii 336864 תצפיות רת"ם 21 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 44 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336857 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 45 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336862 תצפיות רת"ם 21 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 46 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 355310 יפתח סיני 9 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שום הגלגל Allium schubertii 336863 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 48 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336869 תצפיות רת"ם 5 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 49 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336858 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 50 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336861 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 51 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336850 תצפיות רת"ם 12 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 52 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336853 תצפיות רת"ם 1 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 53 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 360235 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 54 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל בפריחה
שום הגלגל Allium schubertii 336855 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 55 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 359817 מימי רון 2 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 56 צפון מזרחית לניר יפה (חורשת אקליפטוס)
שום הגלגל Allium schubertii 336856 תצפיות רת"ם 22 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 57 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336852 תצפיות רת"ם 8 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 58 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 372600 בשמת סגל 2 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 59 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שום הגלגל Allium schubertii 336901 תצפיות רת"ם 6 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 60 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336878 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 61 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361095 מימי רון 15 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שום הגלגל Allium schubertii 336849 תצפיות רת"ם 30 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 63 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361097 מימי רון 25 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 64 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט 1
שום הגלגל Allium schubertii 336877 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 65 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336912 תצפיות רת"ם 5 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 66 מערב הגליל העליון: גבעות מכר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328796 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 67 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328843 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 68 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336876 תצפיות רת"ם 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 69 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336851 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 70 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 368340 מימי רון 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 71 צפון מערב קרית גת-יער פלוגות
שום הגלגל Allium schubertii 328790 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 72 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328828 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 73 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336867 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 74 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336875 תצפיות רת"ם 27 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 75 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336847 תצפיות רת"ם 1 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 76 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336848 תצפיות רת"ם 24 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 77 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328827 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 78 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336916 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 79 מערב הגליל העליון: צוקי גיתה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336870 תצפיות רת"ם 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 80 מישור פלשת: בתרונות רוחמה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 358000 גל וין 27 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 81 כרמל: חטם הכרמל
שום הגלגל Allium schubertii 336928 תצפיות רת"ם 19 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 82 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336883 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 83 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336898 תצפיות רת"ם 13 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת סכנין מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336902 תצפיות רת"ם 10 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336881 תצפיות רת"ם 30 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 86 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336927 תצפיות רת"ם 4 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 87 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328786 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 88 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328787 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 89 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336879 תצפיות רת"ם 27 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 90 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336908 תצפיות רת"ם 11 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 91 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הר מירון- מתלול מזרחי מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336923 תצפיות רת"ם 31 בינואר 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 92 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336918 תצפיות רת"ם 15 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 93 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361105 ועדיה יוסי 7 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 94 דרום הגולן: מורדות ירמוך
שום הגלגל Allium schubertii 336920 תצפיות רת"ם 15 בינואר 1986 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 95 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336907 תצפיות רת"ם 10 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 96 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336917 תצפיות רת"ם 28 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 97 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336915 תצפיות רת"ם 16 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 98 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336914 תצפיות רת"ם 2 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 99 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336899 תצפיות רת"ם 17 בפברואר 2000 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 100 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 355086 שי קורן 14 באוקטובר 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 101 גליל תחתון מרכזי: הרי יטבת יבשים
שום הגלגל Allium schubertii 336903 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 102 גליל תחתון מרכזי: הר שכניה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361092 יפתח סיני 17 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 103 גליל תחתון מרכזי: רכס ממלח תפרחת יבשה בשדה עמודים בחלקת נאסר
שום הגלגל Allium schubertii 361093 יפתח סיני 17 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 104 גליל תחתון מרכזי: רכס ממלח תפרחת יבשה עם זרעים חלקה נאסר שדה עמודים
שום הגלגל Allium schubertii 355006 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 105 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקרביל נטופ עקודכ 370
שום הגלגל Allium schubertii 355008 יפתח סיני 2 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 106 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר סית נטופה נקוה371
שום הגלגל Allium schubertii 355181 שי קורן 11 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 107 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פרח
שום הגלגל Allium schubertii 355612 יפתח סיני 10 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שום הגלגל Allium schubertii 361103 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 109 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פרטים
שום הגלגל Allium schubertii 361098 מימי רון 18 במאי 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 110 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
שום הגלגל Allium schubertii 355154 שי קורן 4 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 111 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה ללא פריחה
שום הגלגל Allium schubertii 355325 שי קורן 21 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 112 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בפריחה
שום הגלגל Allium schubertii 355606 יפתח סיני 6 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 113 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה בתעלת המוביל פורח
שום הגלגל Allium schubertii 336900 תצפיות רת"ם 10 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 114 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 354778 יפתח סיני 4 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 115 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר צמחים נדירים בית נטופה ליד מובילנקודה 340 יבש
שום הגלגל Allium schubertii 361101 מימי רון 5 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 116 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 5 פרטים
שום הגלגל Allium schubertii 361104 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 117 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 2 פריטים
שום הגלגל Allium schubertii 361102 יפתח סיני 14 באפריל 2006 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 118 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 16 פרטים
שום הגלגל Allium schubertii 355001 יפתח סיני 15 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 119 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה 360
שום הגלגל Allium schubertii 336897 תצפיות רת"ם 17 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 120 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 355018 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 121 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
שום הגלגל Allium schubertii 355017 שי קורן 15 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 122 גליל תחתון מרכזי: הר תרען
שום הגלגל Allium schubertii 355599 יפתח סיני 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 123 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שום הגלגל Allium schubertii 355601 יפתח סיני 2 באפריל 2014 2 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 124 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
שום הגלגל Allium schubertii 328810 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 125 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336906 תצפיות רת"ם 26 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 126 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336896 תצפיות רת"ם 25 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 127 גליל תחתון מרכזי: הר הושעיה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336887 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 128 גליל תחתון מרכזי: אלוני בית קשת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336904 תצפיות רת"ם 2 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 129 גליל תחתון מזרחי: נחל תבור מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 374587 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 130 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
שום הגלגל Allium schubertii 328815 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 131 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336868 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 132 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336919 תצפיות רת"ם 6 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 133 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 374588 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 134 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
שום הגלגל Allium schubertii 374589 יפתח סיני 3 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 135 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור
שום הגלגל Allium schubertii 359455 רעות לוריא 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 136 צומת כפר כמא מזרח
שום הגלגל Allium schubertii 336889 תצפיות רת"ם 9 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 137 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336921 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 138 דרום הגולן: מבוא חמה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336924 תצפיות רת"ם 12 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 139 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 359821 מימי רון 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 140 בשדות דרום מזרחית לריחנייה
שום הגלגל Allium schubertii 336925 תצפיות רת"ם 7 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 141 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336905 תצפיות רת"ם 28 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 142 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336910 תצפיות רת"ם 21 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 143 גליל עליון מזרחי: רמת עלמה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 354197 מחמוד נאסר 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 144 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
שום הגלגל Allium schubertii 328816 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 145 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 360653 גל וין 29 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 146 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני טבעון
שום הגלגל Allium schubertii 328791 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 147 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328785 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 148 גליל תחתון מזרחי: מדרון פוריה מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 384981 בועז לנגפורד 6 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 149 שולי הישוב אדם
שום הגלגל Allium schubertii 384968 נעם שגב 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 150 עמק דותן למספר פרטים עמוד פריחה קטום, יתכן ע"י אדם או צאן.
שום הגלגל Allium schubertii 385154 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 151 צומת הר שאול
שום הגלגל Allium schubertii 385067 דליה בונס 14 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 152 צומת גולני בעבר ראינו במקום פרטים רבים יותר. חלק מהמטע גודר ונוקשה העשביה.
שום הגלגל Allium schubertii 360221 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 153 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל בפריחה
שום הגלגל Allium schubertii 384880 אסף חיים 23 במרץ 2018 2 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 154 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
שום הגלגל Allium schubertii 355000 יפתח סיני 15 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 155 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה סקר בית נטופה נקודה 358
שום הגלגל Allium schubertii 360236 יפתח סיני 22 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 156 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שום הגלגל Allium schubertii 328841 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 157 שפלת יהודה הצפונית: נחל צפון מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336859 תצפיות רת"ם 4 בספטמבר 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 158 מישור פלשת: פלשת מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 361106 אסף מנחם 11 בנובמבר 1985 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 159 גליל עליון מזרחי: גבעות גוש חלב
שום הגלגל Allium schubertii 385155 אורי פרגמן-ספיר 7 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 160 מזרחית להר שאול
שום הגלגל Allium schubertii 384879 אסף חיים 23 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 161 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
שום הגלגל Allium schubertii 385152 אורי פרגמן-ספיר 20 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 162 צומת הר שאול
שום הגלגל Allium schubertii 384939 יעל אורגד 31 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 163 אורנית
שום הגלגל Allium schubertii 328826 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 164 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336873 תצפיות רת"ם 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 165 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336871 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 166 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336874 תצפיות רת"ם 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 167 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336860 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 168 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328824 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 169 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 328788 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 170 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 336886 תצפיות רת"ם 1 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 171 מתוך נתוני רת"ם
שום הגלגל Allium schubertii 372780 יעל אורגד 30 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 172
שום הגלגל Allium schubertii 372712 רן לוטן 14 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 173 גבעות אלונים - שפרעם: גבעות אלוני צפורי
שום הגלגל Allium schubertii 354237 בן רוזנברג 14 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 174
שום הגלגל Allium schubertii 358024 עמוס סבח 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 175
שום הגלגל Allium schubertii 358030 אביחי ניזרי 4 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 176
שום הגלגל Allium schubertii 361099 דותן רותם 16 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 177 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שום הגלגל Allium schubertii 374591 יפתח סיני 17 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20schubertii/ 178 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור