ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום הפטמות Allium papillare 340394 מיכאל זהרי 21 במרץ 1954 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 1 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340353 המח', לבוטניקה ת"א 6 באפריל 1964 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 2 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340314 שקדי יונתן 12 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 3 חולות חלוצה - עגור: נחל הבשור תחתון מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340455 אורי פרגמן-ספיר 18 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 4 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340337 הגר לשנר 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 5 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340327 הגר לשנר 20 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 6 חולות חלוצה - עגור: חולות עגור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340185 פרסה רודיגר 1 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 7 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 387832 מימי רון 23 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 8 חולות חלוצה - עגור: חולות חלוצה
שום הפטמות Allium papillare 340354 פ. קולמן 29 במרץ 1967 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 9 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 340186 קטיה טילברגר ורודיגר פראס 1 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 10 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 390072 מרב לבל 12 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 11 חולות חלוצה - עגור: חולות שונרא איזור שמור. שמורת טבע? במורד המדרון במפנה צפוני של דיונת חול חצי מיוצבת.
שום הפטמות Allium papillare 390073 מימי רון 15 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 12 אנדרטת אוגדת הפלדה
שום הפטמות Allium papillare 384748 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 13 בני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 340355 מיכאל ברוידה 11 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 14 מישור חוף הנגב: עין הבשור מתוך נתוני רת"ם
שום הפטמות Allium papillare 384951 הגר לשנר 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 15 חולות ממזרח לבני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384749 Dalia Bones 26 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 16 בני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384952 הגר לשנר 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 17 חולות ממזרח לבני נצרים
שום הפטמות Allium papillare 384953 הגר לשנר 3 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 18 ק"מ 164 בכביש צאלים-רביבים (אתר איריס הנגב)
שום הפטמות Allium papillare 384862 אמיתי גורפינקל 17 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20papillare/ 19 דיונה גדולה בנחל לבן על השיפולים המזרחיים