ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373480 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 1
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373479 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 2
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373478 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 3
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373477 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 4
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373476 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 5
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368288 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368102 אורי פרגמן-ספיר 22 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368294 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 349011 יאיר אור 15 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348945 אורי פרגמן-ספיר 18 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348924 יואב גרטמן 16 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348923 יאיר אור 23 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 360638 יעל אורגד 21 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 13 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368558 אסף חיים 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 14 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341004 פ.קולמן 16 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 15 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341607 אבי שמידע 15 במאי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 16 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341605 אבי שמידע 8 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 17 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341606 אבי שמידע 22 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 18 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341787 מ.שוואט 20 ביולי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 19 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373474 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 20
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373475 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 21
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373481 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 22
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373482 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 23