ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341787 מ.שוואט 20 ביולי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 1 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341606 אבי שמידע 22 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 2 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341004 פ.קולמן 16 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 3 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 349011 יאיר אור 15 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 4 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348923 יאיר אור 23 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 5 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 386449 יהונתן רונס 4 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 6 דרך האבות על יד נווה דניאל נקו' משוערת, נמצא צפונית לאבן המיל הרומית. סביר להניח שהאוכלוסיות ממשיכות צפונה לאיזור השדות על יד שדה בועז.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 386448 יהונתן רונס 4 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 7 דרך האבות יכול להיות מאויים על ידי התרחבות שביל העפר. סביר להניח שישנם פרטים נוספים לכל ארוך העמק היורד לנחאלין.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 390944 דודו זכאי 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 8
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373480 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 9
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373479 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 10
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373478 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 11
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373477 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 12
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373476 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 13
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368288 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 14 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368102 אורי פרגמן-ספיר 22 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368294 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 16 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348945 אורי פרגמן-ספיר 18 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348924 יואב גרטמן 16 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 360638 יעל אורגד 21 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 19 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368558 אסף חיים 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 20 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341607 אבי שמידע 15 במאי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 21 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341605 אבי שמידע 8 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 22 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373474 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 23
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373475 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 24
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373481 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 25
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373482 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 26