ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 397155 מימי רון 28 באוקטובר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 1 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 396265 יהונתן רונס 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 2 כביש 60 הישן נצפה פרט בודד, באקראי, "חזקה על החזקות" שישנם פרטים רבים נוספים במרחב..
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 396264 יהונתן רונס 10 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 3 על יד אמת הביאר פרט בודד- ופורה. לא נסרק ככה"נ נמצא בכל המרחב.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 395846 יצחק כהן 8 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 4 בריכת הסולטן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 395290 יהונתן רונס 28 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 5 דרומית לאלעזר נדיר מעט יותר בתא שטח שדות זה, למרות שלא נסרק באופן יסודי
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 395288 יהונתן רונס 1 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 6 שדות נחל נעמנים יש שדות שבהם יש הצפה של המין, ושינם שדות שהמין נעדר מהם כליל (נשתרבב צילום של א.כ.צ)
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 395289 יהונתן רונס 31 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 7 מערבית לאלון שבות עשרות אם לא מאות פרטים בשדות באיזור
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 394705 יהונתן רונס 30 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 8 כניסה לאלון שבות כ-5 פרטים, מתרבה וגטטיבית שכיח מאוד באיזור.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341787 מ.שוואט 20 ביולי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 9 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341606 אבי שמידע 22 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 10 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341004 פ.קולמן 16 ביוני 1975 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 11 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 349011 יאיר אור 15 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348923 יאיר אור 23 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 386449 יהונתן רונס 4 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 14 דרך האבות על יד נווה דניאל נקו' משוערת, נמצא צפונית לאבן המיל הרומית. סביר להניח שהאוכלוסיות ממשיכות צפונה לאיזור השדות על יד שדה בועז.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 386448 יהונתן רונס 4 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 15 דרך האבות יכול להיות מאויים על ידי התרחבות שביל העפר. סביר להניח שישנם פרטים נוספים לכל ארוך העמק היורד לנחאלין.
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 390944 דודו זכאי 28 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 16
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373480 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 17
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373479 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 18
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373478 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 19
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373477 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 20
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373476 ניסים פרימו 7 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 21
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368288 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368102 אורי פרגמן-ספיר 22 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368294 יאיר אור 25 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 24 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348945 אורי פרגמן-ספיר 18 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 348924 יואב גרטמן 16 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 360638 יעל אורגד 21 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 27 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 368558 אסף חיים 29 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 28 הרי ירושלים: במת ירושלים
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341607 אבי שמידע 15 במאי 1974 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 29 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 341605 אבי שמידע 8 ביוני 1968 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 30 מתוך נתוני רת"ם
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373474 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 31
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373475 ניסים פרימו 21 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 32
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373481 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 33
שום לבן-קליפות Allium albotunicatum 373482 ניסים פרימו 3 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20albotunicatum/ 34