ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום סתוי Allium tardiflorum 345211 עוז אלה 24 באוקטובר 1981 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 1 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345186 עוז אלה 24 באוקטובר 1981 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 2 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345057 יואב גרטמן 20 בספטמבר 1979 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 3 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345101 מורגנרוט נעמה 17 באוקטובר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 4 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345051 יואב גרטמן 18 במרץ 1988 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 5 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345053 אורי פרגמן-ספיר 3 באפריל 1994 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 6 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 344914 חווה להב 21 בדצמבר 1982 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 7 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 344907 עופר כהן 10 באוקטובר 1992 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 8 הר הכרמל: כרמל תיכון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345058 יואב גרטמן 15 באוקטובר 1979 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 9 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345059 יואב גרטמן 17 באוקטובר 1979 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 10 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 387495 יעל אורגד 11 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 11 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
שום סתוי Allium tardiflorum 389693 יעל אורגד 29 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 12 הר הכרמל: במת הכרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 389694 יעל אורגד 11 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 13 הר הכרמל: במת הכרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 359298 יעל אורגד 2 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 14 הר הכרמל: במת הכרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 379885 יעל אורגד 6 באוקטובר 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 15 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
שום סתוי Allium tardiflorum 359700 חווה להב 22 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 16 נחל בן-דור, דרומית לקרית הטכניון
שום סתוי Allium tardiflorum 359299 יעל אורגד 2 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 17 הר הכרמל: במת הכרמל חניון גבעת הרקפות בכרמל, מפנה צפוני
שום סתוי Allium tardiflorum 359694 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 18 חניון רום כרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 368179 יעל אורגד 17 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 19 חניון הרקפות בכרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 345064 חווה להב 8 בפברואר 1982 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 20 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 344981 יואב גרטמן 16 בנובמבר 1996 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 21 כרמל: בקעת טוף - נחל אלון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 359698 חווה להב 22 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 22 הר ערקן הפרטים בשטח הבתה גבוהים במיוחד (בולטים מעל גובה השיחים).
שום סתוי Allium tardiflorum 359699 חווה להב 22 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 23 הר ערקן כתם שלא נשרף ב-2010 ולכן העצים גדולים יותר.
שום סתוי Allium tardiflorum 359703 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 24 גבעת ההגנה
שום סתוי Allium tardiflorum 359690 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 25 נחל נשר, תחילת מסלול אדום
שום סתוי Allium tardiflorum 345040 יואב גרטמן 6 באוקטובר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 26 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 359697 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 27 נחל נשר, תחילת מסלול אדום
שום סתוי Allium tardiflorum 359287 יעל אורגד 7 בספטמבר 2015 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 28 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
שום סתוי Allium tardiflorum 345045 מיכאל ברוידה 8 באוקטובר 1988 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 29 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 359702 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 30 חניון קטלבים
שום סתוי Allium tardiflorum 359696 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 31 גבעת הרקפות
שום סתוי Allium tardiflorum 359695 חווה להב 22 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 32 קרית הטכניון ליד מגדל המים
שום סתוי Allium tardiflorum 345044 ארבל רוית 8 באוקטובר 1985 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 33 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345080 שיר ורד 15 באוקטובר 1989 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 34 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345106 יואב גרטמן 6 באוקטובר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 35 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345123 יואב גרטמן 18 באוקטובר 1984 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 36 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345052 עופר כהן 10 באוקטובר 1992 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 37 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 368143 יעל אורגד 27 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 38 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
שום סתוי Allium tardiflorum 359692 חווה להב 22 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 39 הר ערקן
שום סתוי Allium tardiflorum 359302 נעם וקס 24 בספטמבר 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 40 הר הכרמל: כרמל תיכון
שום סתוי Allium tardiflorum 345110 יואב גרטמן 16 בספטמבר 1988 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 41 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345108 יואב גרטמן 6 באוקטובר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 42 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345100 יואב גרטמן 16 בנובמבר 1990 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 43 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 359691 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 44 חרייבה
שום סתוי Allium tardiflorum 359693 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 45 משמר הכרמל
שום סתוי Allium tardiflorum 345063 רוית ארבל 8 באוקטובר 1985 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 46 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345035 יונית רוזן 12 בספטמבר 1990 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 47 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345109 יואב גרטמן 30 באוקטובר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 48 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 359701 חווה להב 10 בספטמבר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 49 חרייבה
שום סתוי Allium tardiflorum 345060 יואב גרטמן 17 בדצמבר 1984 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 50 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון מתוך נתוני רת"ם
שום סתוי Allium tardiflorum 345107 יואב גרטמן 18 בספטמבר 1987 2 0 0 /taxa/Allium%20tardiflorum/ 51 הר הכרמל: במת הכרמל מתוך נתוני רת"ם