ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום קולמן Allium kollmannianum 391118 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 1 אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 391119 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 2 תל הרור אדמה דמויית חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 391120 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 3 בתרונות רוחמה חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 391121 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 4 צומת טללים
שום קולמן Allium kollmannianum 328898 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 5 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 328899 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 6 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 385890 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 7 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385993 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 8 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 359617 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 9 דרומית לנחל ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 391080 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 10 כפר רפאל
שום קולמן Allium kollmannianum 391081 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 11 ליד עיר הבהדים נראה יובשני מאד, כנראה פרטים מעטים. אולי סתם שנה גרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391082 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 12 מישור עבדת בשולי נחל צין
שום קולמן Allium kollmannianum 391084 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 13 נחל רביבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391085 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 14 רכס דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391040 דר בן נתן 3 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 15 נחל דורבנים
שום קולמן Allium kollmannianum 385889 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 16 הר דימון גדל יחד עם פגוניה דביקה
שום קולמן Allium kollmannianum 378491 אלון זינגר 11 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 17 דרומית לכביש דימונה ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 391062 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 18 נחל חצרון
שום קולמן Allium kollmannianum 391061 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 19 גבעות עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 391060 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 20 נחל עדשה עליון יחד עם נרדורית מזרחית
שום קולמן Allium kollmannianum 391059 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 21 נחל עדשה עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 387015 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 22 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387016 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 23 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387017 מימי רון 6 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 24 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 389166 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 25 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 389167 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 26 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 391018 דר בן נתן 25 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 27 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 391017 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 28 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391014 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 29 נחל צבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391012 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 30 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391011 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 31 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391009 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 32 נחל לטאות עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391008 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 33 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391006 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 34 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391005 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 35 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391039 דר בן נתן 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 36 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391038 דר בן נתן 9 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 37 נחל עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 385661 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 38 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385659 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 39 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 386537 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 40 נחל צפירה
שום קולמן Allium kollmannianum 386538 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 41 חניון צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 386535 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 42 גבעות נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 386003 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 43 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 385996 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 44 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385995 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 45 נחל שועלים תחתון
שום קולמן Allium kollmannianum 385992 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 46 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 385984 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 47 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385983 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 48 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385982 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 49 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385977 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 50 נחל מנגר
שום קולמן Allium kollmannianum 385976 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 51 הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385966 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 52 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385965 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 53 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385963 דר בן נתן 31 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 54 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385959 דר בן נתן 28 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 55 שולי ערוץ נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391019 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 56 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391013 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 57 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391010 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 58 אגן נחל לטאות
שום קולמן Allium kollmannianum 391007 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 59 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 385662 דר בן נתן 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 60 שמורת חלמוניות ירוחם פרט אחד פורח, האחרים בהפצה. עונת פריחה יוצאת דופן מאד.
שום קולמן Allium kollmannianum 385658 דר בן נתן 11 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 61 מדרום למרחבעם סביר להניח שנמצא יותר בשולי המדרונות המתונים
שום קולמן Allium kollmannianum 386536 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 62 נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 385999 דר בן נתן 18 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 63 באר שבע,שכונת רמות
שום קולמן Allium kollmannianum 385994 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 64 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385990 דר בן נתן 5 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 65 מדרון הר דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385907 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 66 מישור חוף הנגב: נחל גרר
שום קולמן Allium kollmannianum 385908 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 67 נחל אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385910 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 68 נחל הלמות לאורך כל נחל הלמות וגבעות הלס המיוערות סביבו
שום קולמן Allium kollmannianum 385911 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 69 באר הלמות בגבעות סביב הבאר מאות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 385744 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 70 ממזרח לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385755 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 71 מצפון לכפר רפאל גם בשולי ערוצים
שום קולמן Allium kollmannianum 385754 דר בן נתן 21 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 72 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385736 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 73 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385737 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 74 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385739 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 75 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385740 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 76 נחל הרועה גם בשולי הערוץ וגם על המדרונות. מפנה דרומי
שום קולמן Allium kollmannianum 385746 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 77 נחל רביב
שום קולמן Allium kollmannianum 385747 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 78 מדרום לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385749 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 79 מדרום לשמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385750 דר בן נתן 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 80 הר רחמה
שום קולמן Allium kollmannianum 385756 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 81 פארק סיירת שקד
שום קולמן Allium kollmannianum 385742 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 82 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385978 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 83 גבעות למרגלות הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385967 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 84 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385964 דר בן נתן 31 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 85 מישור קער צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385931 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 86 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385930 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 87 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385909 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 88 תל מנוח
שום קולמן Allium kollmannianum 385888 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 89 נחל דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385887 דר בן נתן 23 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 90 חירבת חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385751 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 91 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385743 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 92 מדרום לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385753 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 93 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385738 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 94 גבעות מרחבעם פזור על רוב הגבעות באיזור על תצרירים ולס
שום קולמן Allium kollmannianum 385745 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 95 מצפון לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385748 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 96 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385757 דר בן נתן 26 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 97 צומת טללים שטח שהופרע וגולח
שום קולמן Allium kollmannianum 385752 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 98 ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385741 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 99 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385660 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 100 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391016 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 101 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391015 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 102 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 386000 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 103 יובל של נחל טביה
שום קולמן Allium kollmannianum 386001 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 104 גבעה ליד תיכון אורט ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 386002 דר בן נתן 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 105 ערוץ עליון של נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 368357 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 106 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368370 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 107 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 378490 תומר פרג' 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 108 נחל כובשים - גדה צפונית
שום קולמן Allium kollmannianum 378489 אלון זינגר 4 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 109 צפונית-מערבית לכסייפה, צפונית לכביש 31 גליון עדות של בנק הגנים - אושר על ידי הגר לשנר
שום קולמן Allium kollmannianum 383937 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 110 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 368356 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 111 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368371 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 112 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368351 בר שמש 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 113 מזרחית לצומת גורל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה בהרבה- הן במספר הפרטים והן בשטחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 359532 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 114 נחל באר שבע (דרומית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 359620 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 115 ערד- רחוב היסמין
שום קולמן Allium kollmannianum 359616 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 116 צפון מערבית לתחנת הרכבת דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 359615 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 117 מזרחית לצומת כביש ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 359533 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 118 גבעה דרומית לנבטים
שום קולמן Allium kollmannianum 373522 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 119 ענים - עירא: ענים
שום קולמן Allium kollmannianum 359531 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 120 נחל עשן (צפונית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 368354 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 121 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368372 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 122 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל נצפה פרט עם בערך 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368368 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 123 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368369 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 124 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל ישנם פרטים בודדים בשיא פריחה, הרוב כבר בסוף פריחה או כבר ללא פריחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 368367 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 125 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל קרקע סלעית יחסית לבית הגידול של האוכלוסיות האחרות
שום קולמן Allium kollmannianum 368366 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 126 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל סביר שיש עשרות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 368358 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 127 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368359 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 128 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368355 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 129 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368353 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 130 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368352 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 131 תש״ן- מתקן דלק אשל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה יותר, הן בשטחה והן במספר הפרטים. נמצאו אוכלוסיות בכל הגבעות במתקן בהן קיים צומח עשבוני טבעי ללא הפרות וללא סלעיות, כן עם אבניות. סה״כ נצפו מאות פרטים.
שום קולמן Allium kollmannianum 359618 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 132 צפונית לכביש לערד, 5 ק"מ מזרחית לחורה סביר שבהמשך הגבעות ישנם פרטים נוספים (מעבר לשטח הנבדק).
שום קולמן Allium kollmannianum 359619 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 133 ערד- קצה רחוב ברקן
שום קולמן Allium kollmannianum 373520 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 134 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 368379 מרב לבל 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 135 צפונית לגבעת ירוחם בית הגידול נראה מתאים, אך מופר. ייתכן שהמין לא שורד את החקלאות באזור. מומלץ לחפש ממזרח לגבעת ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 368378 מרב לבל 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 136 ממשית בית הגידול טבעי, אך לא נראה מתאים- כנראה שצריך יותר לס מאשר חול
שום קולמן Allium kollmannianum 368349 בר שמש 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 137 שדה צין ביולי 2015 נצפה על ידנו שום שייתכן שהוא שום קולמן, חזרתי לאותה נקודה ולמרות מאמץ חיפוש לא איתרתי את השום. מכיוון שהצמח אותר שנה קודם והנ.צ. מדוייק, כנראה שלא ירדו מספיק משקעים על מנת שהוא יפרח השנה- כמו הממצאים מסקר שום דרומי השנה. מומלץ לחזור בשנה גשומה
שום קולמן Allium kollmannianum 368348 בר שמש 24 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 138 נחל ממשית בחלק קטן מהפרטים נמצאו יותר מ-20 פרחים, בפרט אחד נספרו 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368175 דר בן נתן 16 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 139 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 373521 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 140 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 360657 דר בן נתן 29 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 141 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 373523 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 142 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385148 איתי נחשון 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 143 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר