ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום קולמן Allium kollmannianum 392514 דר בן נתן 13 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 1 ממערב לבארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392513 דר בן נתן 14 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 2 יער רעים
שום קולמן Allium kollmannianum 392503 דר בן נתן 11 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 3 ערוץ של נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 392474 דר בן נתן 13 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 4 בריר. מחצבת ערד רוב שטח מחשופי החול נוצל לכריה. נותרו משארים על שתי גבעות בגבול המחצבה
שום קולמן Allium kollmannianum 392476 דר בן נתן 18 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 5 בתרונות מצפון לרעים
שום קולמן Allium kollmannianum 392477 דר בן נתן 17 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 6 בתרונות הבשור מצפון לצאלים
שום קולמן Allium kollmannianum 392462 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 7 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392463 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 8 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392464 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 9 שמורת מכתש בתרונות בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 392465 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 10 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392466 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 11 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392467 דר בן נתן 12 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 12 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392460 אורי פרגמן-ספיר 8 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 13 נרקיסי דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 392451 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 14 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392452 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 15 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392453 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 16 רכס עירא, מדרום לארבו-רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392454 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 17 רכס עירא
שום קולמן Allium kollmannianum 392455 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 18 בקעת ערד, מדרום לאבו רביעה
שום קולמן Allium kollmannianum 392456 דר בן נתן 10 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 19 רכס ענים
שום קולמן Allium kollmannianum 392438 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 20 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392439 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 21 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392440 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 22 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392441 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 23 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392442 דר בן נתן 5 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 24 מישור חוף הנגב: נחל הבשור עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 392433 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 25 בתרונות הבשור, מצפה שי
שום קולמן Allium kollmannianum 392434 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 26 בתרונות נחל הבשור, מצפה שי
שום קולמן Allium kollmannianum 392435 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 27 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392436 דר בן נתן 4 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 28 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392426 דר בן נתן 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 29 נחל קרקש
שום קולמן Allium kollmannianum 392427 דר בן נתן 1 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 30 נחל הרועה עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 328898 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 31 שפלת יהודה הדרומית: גבעות רהט מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 328899 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 32 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון מתוך נתוני רת"ם
שום קולמן Allium kollmannianum 392423 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 33 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392397 דר בן נתן 18 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 34 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 392398 דר בן נתן 18 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 35 גבעות להב דרום, אנדרטת חטיבת הנגב
שום קולמן Allium kollmannianum 392421 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 36 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392420 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 37 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392419 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 38 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392418 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 39 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392417 דר בן נתן 28 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 40 בתרונות נחל הבשור
שום קולמן Allium kollmannianum 392416 דר בן נתן 26 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 41 פארק אשכול
שום קולמן Allium kollmannianum 392409 דר בן נתן 19 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 42 בתרונות כיסופים
שום קולמן Allium kollmannianum 392408 דר בן נתן 19 בנובמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 43 יער בארי
שום קולמן Allium kollmannianum 385890 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 44 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385993 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 45 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 359617 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 46 דרומית לנחל ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 392221 אודי קולומבוס 19 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 47 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 392222 מימי רון 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 48 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום
שום קולמן Allium kollmannianum 391118 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 49 אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 391119 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 50 תל הרור אדמה דמויית חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 391120 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 51 בתרונות רוחמה חמרה
שום קולמן Allium kollmannianum 391121 דר בן נתן 12 באוקטובר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 52 צומת טללים
שום קולמן Allium kollmannianum 391080 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 53 כפר רפאל
שום קולמן Allium kollmannianum 391081 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 54 ליד עיר הבהדים נראה יובשני מאד, כנראה פרטים מעטים. אולי סתם שנה גרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391082 דר בן נתן 10 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 55 מישור עבדת בשולי נחל צין
שום קולמן Allium kollmannianum 391084 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 56 נחל רביבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391085 דר בן נתן 11 בספטמבר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 57 רכס דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391040 דר בן נתן 3 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 58 נחל דורבנים
שום קולמן Allium kollmannianum 385889 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 59 הר דימון גדל יחד עם פגוניה דביקה
שום קולמן Allium kollmannianum 378491 אלון זינגר 11 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 60 דרומית לכביש דימונה ממשית
שום קולמן Allium kollmannianum 391062 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 61 נחל חצרון
שום קולמן Allium kollmannianum 391061 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 62 גבעות עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 391060 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 63 נחל עדשה עליון יחד עם נרדורית מזרחית
שום קולמן Allium kollmannianum 391059 דר בן נתן 23 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 64 נחל עדשה עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 387015 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 65 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387016 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 66 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 387017 מימי רון 6 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 67 הר הנגב הצפוני: חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 389166 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 68 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 389167 אודי קולומבוס 14 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 69 צאן - חצרים: חצרים
שום קולמן Allium kollmannianum 391018 דר בן נתן 25 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 70 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 391017 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 71 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391014 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 72 נחל צבים
שום קולמן Allium kollmannianum 391012 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 73 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391011 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 74 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391009 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 75 נחל לטאות עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391008 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 76 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391006 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 77 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391005 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 78 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391039 דר בן נתן 22 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 79 דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 391038 דר בן נתן 9 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 80 נחל עדשה
שום קולמן Allium kollmannianum 385661 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 81 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385659 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 82 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 386537 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 83 נחל צפירה
שום קולמן Allium kollmannianum 386538 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 84 חניון צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 386535 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 85 גבעות נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 386003 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 86 ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 385996 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 87 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385995 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 88 נחל שועלים תחתון
שום קולמן Allium kollmannianum 385992 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 89 צפון רכס חתירה
שום קולמן Allium kollmannianum 385984 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 90 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385983 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 91 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385982 דר בן נתן 4 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 92 מערב הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385977 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 93 נחל מנגר
שום קולמן Allium kollmannianum 385976 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 94 הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385966 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 95 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385965 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 96 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385963 דר בן נתן 31 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 97 גבעות ירוחם צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385959 דר בן נתן 28 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 98 שולי ערוץ נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391019 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 99 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391013 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 100 נחל חרדון עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 391010 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 101 אגן נחל לטאות
שום קולמן Allium kollmannianum 391007 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 102 אגן צאלים עליון
שום קולמן Allium kollmannianum 385662 דר בן נתן 9 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 103 שמורת חלמוניות ירוחם פרט אחד פורח, האחרים בהפצה. עונת פריחה יוצאת דופן מאד.
שום קולמן Allium kollmannianum 385658 דר בן נתן 11 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 104 מדרום למרחבעם סביר להניח שנמצא יותר בשולי המדרונות המתונים
שום קולמן Allium kollmannianum 386536 דר בן נתן 6 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 105 נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 385999 דר בן נתן 18 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 106 באר שבע,שכונת רמות
שום קולמן Allium kollmannianum 385994 דר בן נתן 6 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 107 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385990 דר בן נתן 5 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 108 מדרון הר דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385907 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 109 מישור חוף הנגב: נחל גרר
שום קולמן Allium kollmannianum 385908 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 110 נחל אופקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385910 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 111 נחל הלמות לאורך כל נחל הלמות וגבעות הלס המיוערות סביבו
שום קולמן Allium kollmannianum 385911 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 112 באר הלמות בגבעות סביב הבאר מאות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 385744 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 113 ממזרח לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385755 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 114 מצפון לכפר רפאל גם בשולי ערוצים
שום קולמן Allium kollmannianum 385754 דר בן נתן 21 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 115 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385736 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 116 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385737 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 117 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385739 דר בן נתן 29 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 118 גבעות מרחבעם
שום קולמן Allium kollmannianum 385740 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 119 נחל הרועה גם בשולי הערוץ וגם על המדרונות. מפנה דרומי
שום קולמן Allium kollmannianum 385746 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 120 נחל רביב
שום קולמן Allium kollmannianum 385747 דר בן נתן 22 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 121 מדרום לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385749 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 122 מדרום לשמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385750 דר בן נתן 26 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 123 הר רחמה
שום קולמן Allium kollmannianum 385756 דר בן נתן 21 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 124 פארק סיירת שקד
שום קולמן Allium kollmannianum 385742 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 125 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385978 דר בן נתן 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 126 גבעות למרגלות הר צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385967 דר בן נתן 2 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 127 מישור ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385964 דר בן נתן 31 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 128 מישור קער צבוע
שום קולמן Allium kollmannianum 385931 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 129 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385930 דר בן נתן 15 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 130 נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 385909 יצחק כהן 26 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 131 תל מנוח
שום קולמן Allium kollmannianum 385888 דר בן נתן 20 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 132 נחל דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 385887 דר בן נתן 23 בדצמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 133 חירבת חלוקים
שום קולמן Allium kollmannianum 385751 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 134 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385743 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 135 מדרום לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385753 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 136 מצפון לירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385738 דר בן נתן 15 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 137 גבעות מרחבעם פזור על רוב הגבעות באיזור על תצרירים ולס
שום קולמן Allium kollmannianum 385745 דר בן נתן 24 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 138 מצפון לביסלח 450
שום קולמן Allium kollmannianum 385748 דר בן נתן 25 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 139 שמורת חלמוניות ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385757 דר בן נתן 26 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 140 צומת טללים שטח שהופרע וגולח
שום קולמן Allium kollmannianum 385752 דר בן נתן 17 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 141 ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 385741 דר בן נתן 4 בנובמבר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 142 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 385660 דר בן נתן 14 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 143 נחל הרועה
שום קולמן Allium kollmannianum 391016 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 144 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 391015 דר בן נתן 26 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 145 אגן נחל טוב
שום קולמן Allium kollmannianum 386000 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 146 יובל של נחל טביה
שום קולמן Allium kollmannianum 386001 דר בן נתן 14 ביוני 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 147 גבעה ליד תיכון אורט ערד
שום קולמן Allium kollmannianum 386002 דר בן נתן 24 באוקטובר 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 148 ערוץ עליון של נחל דומיה
שום קולמן Allium kollmannianum 368357 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 149 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368370 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 150 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 378490 תומר פרג' 16 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 151 נחל כובשים - גדה צפונית
שום קולמן Allium kollmannianum 378489 אלון זינגר 4 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 152 צפונית-מערבית לכסייפה, צפונית לכביש 31 גליון עדות של בנק הגנים - אושר על ידי הגר לשנר
שום קולמן Allium kollmannianum 383937 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 153 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 368356 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 154 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368371 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 155 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368351 בר שמש 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 156 מזרחית לצומת גורל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה בהרבה- הן במספר הפרטים והן בשטחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 359532 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 157 נחל באר שבע (דרומית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 359620 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 158 ערד- רחוב היסמין
שום קולמן Allium kollmannianum 359616 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 159 צפון מערבית לתחנת הרכבת דימונה
שום קולמן Allium kollmannianum 359615 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 160 מזרחית לצומת כביש ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 359533 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 161 גבעה דרומית לנבטים
שום קולמן Allium kollmannianum 373522 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 162 ענים - עירא: ענים
שום קולמן Allium kollmannianum 359531 יובל ספיר 7 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 163 נחל עשן (צפונית לבאר שבע)
שום קולמן Allium kollmannianum 368354 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 164 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368372 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 165 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל נצפה פרט עם בערך 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368368 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 166 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368369 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 167 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל ישנם פרטים בודדים בשיא פריחה, הרוב כבר בסוף פריחה או כבר ללא פריחה.
שום קולמן Allium kollmannianum 368367 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 168 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל קרקע סלעית יחסית לבית הגידול של האוכלוסיות האחרות
שום קולמן Allium kollmannianum 368366 בר שמש 27 ביוני 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 169 סביב גדר תש״ן- מתקן דלק אשל סביר שיש עשרות פרטים
שום קולמן Allium kollmannianum 368358 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 170 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368359 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 171 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368355 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 172 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368353 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 173 תש״ן- מתקן דלק אשל
שום קולמן Allium kollmannianum 368352 בר שמש 26 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 174 תש״ן- מתקן דלק אשל סביר להניח שהאוכלוסייה גדולה יותר, הן בשטחה והן במספר הפרטים. נמצאו אוכלוסיות בכל הגבעות במתקן בהן קיים צומח עשבוני טבעי ללא הפרות וללא סלעיות, כן עם אבניות. סה״כ נצפו מאות פרטים.
שום קולמן Allium kollmannianum 359618 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 175 צפונית לכביש לערד, 5 ק"מ מזרחית לחורה סביר שבהמשך הגבעות ישנם פרטים נוספים (מעבר לשטח הנבדק).
שום קולמן Allium kollmannianum 359619 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 176 ערד- קצה רחוב ברקן
שום קולמן Allium kollmannianum 373520 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 177 הר הנגב הצפוני: קער ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 368379 מרב לבל 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 178 צפונית לגבעת ירוחם בית הגידול נראה מתאים, אך מופר. ייתכן שהמין לא שורד את החקלאות באזור. מומלץ לחפש ממזרח לגבעת ירוחם
שום קולמן Allium kollmannianum 368378 מרב לבל 23 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 179 ממשית בית הגידול טבעי, אך לא נראה מתאים- כנראה שצריך יותר לס מאשר חול
שום קולמן Allium kollmannianum 368349 בר שמש 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 180 שדה צין ביולי 2015 נצפה על ידנו שום שייתכן שהוא שום קולמן, חזרתי לאותה נקודה ולמרות מאמץ חיפוש לא איתרתי את השום. מכיוון שהצמח אותר שנה קודם והנ.צ. מדוייק, כנראה שלא ירדו מספיק משקעים על מנת שהוא יפרח השנה- כמו הממצאים מסקר שום דרומי השנה. מומלץ לחזור בשנה גשומה
שום קולמן Allium kollmannianum 368348 בר שמש 24 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 181 נחל ממשית בחלק קטן מהפרטים נמצאו יותר מ-20 פרחים, בפרט אחד נספרו 30 פרחים
שום קולמן Allium kollmannianum 368175 דר בן נתן 16 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 182 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 373521 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 183 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 360657 דר בן נתן 29 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 184 הר הנגב הצפוני: כידוד
שום קולמן Allium kollmannianum 373523 מימי רון 11 ביוני 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 185 הר הנגב הצפוני: מבתר דימונה צפון
שום קולמן Allium kollmannianum 385148 איתי נחשון 5 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20kollmannianum/ 186 שפלת יהודה הדרומית: גבעות דביר