ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שחורן חלק Anthephora laevis 338722 תצפיות רת"ם 20 במרץ 1980 2 0 0 /taxa/Anthephora%20laevis/ 1 מתוך נתוני רת"ם