ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 372599 בשמת סגל 29 ביוני 2017 1 0 0 1
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 372604 בשמת סגל 1 במרץ 2012 1 0 0 2
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 369575 הדי בן אליהו 3 באוגוסט 2016 1 0 0 3
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368032 יובל ספיר 21 ביולי 1993 1 0 0 4
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368189 רן לוטן 1 באוגוסט 2016 1 0 0 5
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364261 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 6
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364259 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 7
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364263 טליה אורון 9 באוגוסט 1994 1 0 0 8
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364262 טליה אורון 22 במרץ 1996 1 0 0 9
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368544 מרים מילוא 15 במאי 2017 1 0 0 10
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368577 מרים מילוא 5 ביוני 2017 1 0 0 11
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368603 רון פרומקין 3 במאי 2016 1 0 0 12
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368604 רון פרומקין 6 ביוני 2011 1 0 0 13
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 355931 טליה אורון 3 במאי 2011 2 0 0 14
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 355916 טליה אורון 3 במאי 2011 2 0 0 15
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364260 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 16