ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364262 טליה אורון 22 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 1 עמק החולה: ימת החולה צמחים נלווים
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 392139 רבינוביץ אביבה 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 2 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 392138 רבינוביץ אביבה 13 באוקטובר 1993 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 3 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 386565 יאיר אור 14 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 4 נחל סער בעמק יעפורי גוש אחד של צמחים. בעבר היו יותר.
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364260 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 5 עמק החולה: ימת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 372604 בשמת סגל 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 6 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 354172 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 7 עמק החולה: ימת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368603 רון פרומקין 3 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 8 גבעות אלונים - שפרעם: נחל קישון
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368577 מרים מילוא 5 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 9 שרון צפוני: בקעת הנדיב
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 372599 בשמת סגל 29 ביוני 2017 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 10 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 369575 הדי בן אליהו 3 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 11 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד מקוצצים בשל קיסוח קנה נחל נבות רשות ניקוז
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 355916 טליה אורון 3 במאי 2011 2 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 12 עמק החולה: ימת החולה בריכות שוש - שמורת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 355931 טליה אורון 3 במאי 2011 2 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 13 עמק החולה: ימת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364263 טליה אורון 9 באוגוסט 1994 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 14 עמק החולה: ימת החולה צמוד לתוצאות התצוגה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364259 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 15 עמק החולה: ימת החולה בריכות שוש - שמורת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 374037 טליה אורון 10 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 16 עמק החולה: ימת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 364261 יפעת ארצי 3 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 17 עמק החולה: ימת החולה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368544 מרים מילוא 15 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 18 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368189 רן לוטן 1 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 19 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368032 יובל ספיר 21 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 20 גליל עליון מזרחי: נחל עמוד
שחלים גבוהים Lepidium latifolium 368604 רון פרומקין 6 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Lepidium%20latifolium/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק חרוד