ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שלהבית סורית Phlomis syriaca 346958 יאיר אור 1 במאי 1989 1 0 0 /taxa/Phlomis%20syriaca/ 1 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
שלהבית סורית Phlomis syriaca 365363 דידי קפלן 28 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Phlomis%20syriaca/ 2 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שלהבית סורית Phlomis syriaca 365364 דידי קפלן 29 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Phlomis%20syriaca/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן
שלהבית סורית Phlomis syriaca 365365 אביבה רבינוביץ' 15 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Phlomis%20syriaca/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן הוגדר ע~י פינברין 38.8.13