ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שנין קטן Heterocaryum subsessile 394272 גל וין 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 1 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
שנין קטן Heterocaryum subsessile 394271 מרב לבל 13 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 2 הר שגיא - כרכם: הר שגיא בדרדרת אבנים מהכביש. מפנה צפוני. מדרום לכביש.
שנין קטן Heterocaryum subsessile 389537 מימי רון 8 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 3 מישורי חיון - פארן: נחל שגיא
שנין קטן Heterocaryum subsessile 367993 מימי רון 15 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 4 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
שנין קטן Heterocaryum subsessile 367997 מימי רון 15 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 5 ציה - פארן: גבעות ציה
שנין קטן Heterocaryum subsessile 373457 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 6 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
שנין קטן Heterocaryum subsessile 373458 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Heterocaryum%20subsessile/ 7 ציה - פארן: גבעות ציה