ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 329039 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 1 מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 340762 רוחמה ברלינר 4 בינואר 1977 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 2 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 329051 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 3 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343552 וידרא מיכל 6 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 4 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343284 נח נפתולסקי 24 באוגוסט 1927 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 5 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343236 אבי שמידע 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 6 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343265 אבי שמידע 28 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 7 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343975 דני זהרי 11 באפריל 1946 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 8 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 344487 גדי פולק 7 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 9 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 340335 אבי שמידע 11 בספטמבר 1980 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 344320 ח.גינזבורג 19 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 11 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 340334 א. אהרונסון 10 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343585 ג.אורשנסקי 17 בנובמבר 1945 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 13 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 341522 הגר לשנר 3 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 14 מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 344946 תצפיות רת"ם 13 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367861 חוה גולדשטיין 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 16 ימים: ים המלח
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345653 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 17 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345256 הגר לשנר 16 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 18 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343907 שיר ורד 24 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 19 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345348 תצפיות רת"ם 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 20 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343974 נח נפתולסקי 27 בספטמבר 1925 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 21 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 340332 לבב דיתה 8 ביולי 1979 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 22 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 340331 תצפיות רת"ם 29 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 23 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: שפך זוהר מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 343586 ג.אורשנסקי 1 בדצמבר 1945 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 24 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345851 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 25 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 329742 תצפיות רת"ם 15 ביולי 1999 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 26 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367862 דידי קפלן 14 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 27 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345852 ג.אורשוסקי 26 בנובמבר 1952 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 28 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345836 ג.אורשוסקי 26 בנובמבר 1952 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 29 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345835 דני זהרי 22 ביוני 1951 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 30 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345810 נעמי גורדון 7 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 31 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367863 דידי קפלן 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 32 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345838 תצפיות רת"ם 7 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 33 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345837 שיר ורד 4 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 34 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345818 שיר ורד 3 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 35 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345853 ק.חן 2 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 36 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345804 ק.חן 2 במאי 1972 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 37 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 357451 דותן רותם 11 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 38 חולות: מישור חוף כרמלים זיהוי ל ודאי
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 354246 בן רוזנברג 25 בדצמבר 2012 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 39 חולות: מישור חוף כרמלים אדום לשימור
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 329770 תצפיות רת"ם 13 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 40 ימים: ים המלח מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 358007 אלדד חזן 9 בנובמבר 2010 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 41 ימים: ים המלח
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 372490 בר שמש 22 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 42 מערבית למגדים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367857 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 43 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367858 דותן רותם 31 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 44 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367860 דותן רותם 18 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 45 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 367859 דותן רותם 16 ביולי 2008 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 46 חולות: מישור חוף כרמלים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 361052 דר בן נתן 1 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 47 חולות: חולות חדרה
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 368199 דותן רותם 29 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 48 חולות: רכס כורכר הבונים
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 329050 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 49 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 345883 תצפיות רת"ם 27 באוגוסט 1979 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 50 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 371660 מימי רון 13 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 51 חולות: רצועת חוף צפוני
שרשר רב-שנתי Sarcocornia perennis 357427 דותן רותם 2 ביוני 2011 1 0 0 /taxa/Sarcocornia%20perennis/ 52 חולות: מישור חוף כרמלים