ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תודרנית קטנה Arabidopsis pumila 339766 נ.תדמור 31 במרץ 1945 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20pumila/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון מתוך נתוני רת"ם
תודרנית קטנה Arabidopsis pumila 339917 יואב גרטמן 31 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20pumila/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
תודרנית קטנה Arabidopsis pumila 340965 ג'ון דינסמור 9 במרץ 1912 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20pumila/ 3 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
תודרנית קטנה Arabidopsis pumila 340970 ג'ון דינסמור 15 במרץ 1912 1 0 0 /taxa/Arabidopsis%20pumila/ 4 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם