ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 383956 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 1 אחו בנימינה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343550 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1997 1 0 0 2 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329119 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 3 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364347 זאב קולר 11 באפריל 1990 1 0 0 4 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329121 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 5 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329120 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 6 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343139 גדי פולק 16 במרץ 1984 1 0 0 7 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329098 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 8 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342886 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342955 משה הרטמן 12 בפברואר 1982 1 0 0 10 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364352 רוחמה ברלינר 20 ביוני 1976 1 0 0 11 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364349 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 12 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364348 זאב קולר 1 באפריל 1989 1 0 0 13 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364343 זאב קולר 31 במרץ 1999 1 0 0 14 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342042 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329111 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329115 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329114 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329093 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342946 גדי פולק 20 בנובמבר 1981 1 0 0 20 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342944 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342888 גדי פולק 7 בינואר 1983 1 0 0 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342889 גדי פולק 22 באפריל 1983 1 0 0 23 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342596 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342595 גדי פולק 19 במרץ 1982 1 0 0 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342566 גדי פולק 23 במרץ 1983 1 0 0 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342294 גדי פולק 14 בנובמבר 1981 1 0 0 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342013 גדי פולק 22 בינואר 1981 1 0 0 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341867 אורי פרגמן-ספיר 20 במרץ 1996 1 0 0 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342030 גדי פולק 26 בפברואר 1982 1 0 0 30 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342026 גדי פולק 22 בינואר 1982 1 0 0 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342156 גדי פולק 4 ביוני 1982 1 0 0 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341975 גדי פולק 23 בדצמבר 1981 1 0 0 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342295 אביבה רבינוביץ' 16 במאי 1996 1 0 0 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364345 זאב קולר 15 במאי 1996 1 0 0 35 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364344 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 36 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342014 גדי פולק 20 במרץ 1982 1 0 0 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342306 גדי פולק 21 במרץ 1990 1 0 0 38 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342304 גדי פולק 8 במרץ 1990 1 0 0 39 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342310 גדי פולק 1 באפריל 1991 1 0 0 40 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342309 גדי פולק 13 באפריל 1990 1 0 0 41 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342307 גדי פולק 28 במרץ 1990 1 0 0 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329117 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 43 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329096 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 44 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329095 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 45 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342945 גדי פולק 27 במאי 1981 1 0 0 46 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342887 גדי פולק 23 באפריל 1982 1 0 0 47 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342864 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 48 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341890 אורי פרגמן-ספיר 1 במרץ 1976 1 0 0 49 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342597 גדי פולק 27 במאי 1982 1 0 0 50 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342594 גדי פולק 27 בפברואר 1982 1 0 0 51 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342511 גדי פולק 6 בנובמבר 1981 1 0 0 52 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342599 אביבה רבינוביץ' 17 באפריל 1996 1 0 0 53 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342061 גדי פולק 20 במרץ 1982 1 0 0 54 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341949 עוז גולן 9 במרץ 1989 1 0 0 55 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342023 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 56 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342305 גדי פולק 15 במרץ 1990 1 0 0 57 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329090 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 58 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329065 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 59 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329075 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 60 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329064 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 61 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329068 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 62 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329067 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 63 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341593 יואל מלמד 22 במרץ 1990 1 0 0 64 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329066 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 65 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342513 רוחמה ברלינר 20 ביוני 1976 1 0 0 66 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341941 עוז גולן 24 בפברואר 1989 1 0 0 67 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341942 עוז גולן 20 בפברואר 1990 1 0 0 68 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343677 יואב גרטמן 21 במרץ 1986 1 0 0 69 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343678 יואב גרטמן 28 במרץ 1986 1 0 0 70 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343017 יואב גרטמן 6 במרץ 1992 1 0 0 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342103 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 72 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342308 גדי פולק 6 באפריל 1990 1 0 0 73 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342416 מימי רון 11 במרץ 1996 1 0 0 74 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 369612 מימי רון 9 במרץ 2016 1 0 0 75 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368432 תדי נאמן 24 במרץ 2017 1 0 0 76 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343679 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 77 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343676 שיר ורד 5 באפריל 1996 1 0 0 78 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343617 דוכס ראובן 28 במרץ 1983 1 0 0 79 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368416 נירית לביא אלון 18 במרץ 2017 1 0 0 80 שרון צפוני: חמרה בנימינה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343233 שיר ורד 27 במרץ 1987 1 0 0 81 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343140 מדור יחיאל 23 באפריל 1984 1 0 0 82 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341925 שיר ורד 31 בינואר 1994 1 0 0 83 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341923 שיר ורד 29 במרץ 1988 1 0 0 84 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341993 עמית מנדלסון 20 במרץ 1992 1 0 0 85 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 359465 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 86 יער אילנות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342396 שיר ורד 5 במרץ 1996 1 0 0 87 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341893 שיר ורד 27 במרץ 1989 1 0 0 88 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368469 עמית שור 4 באפריל 2017 1 0 0 89 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368466 תדי נאמן 1 באפריל 2017 1 0 0 90 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341889 לאה פרוזבול 20 במרץ 1975 1 0 0 91 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368434 תדי נאמן 27 במרץ 2017 1 0 0 92 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368419 Dalia Bones 19 במרץ 2017 1 0 0 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343043 פ. פרנק 10 במרץ 1956 1 0 0 94 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342976 עמי זהבי 19 בפברואר 1996 1 0 0 95 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342892 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 96 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342839 שיר ורד 16 בדצמבר 1994 1 0 0 97 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342863 לאה פרוזבול 14 באפריל 1969 1 0 0 98 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342015 שיר ורד 4 באפריל 1993 1 0 0 99 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342598 ארליך נגה 26 בנובמבר 1982 1 0 0 100 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342512 שיר ורד 15 במרץ 1996 1 0 0 101 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342441 שיר ורד 21 במרץ 1997 1 0 0 102 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342145 שיר ורד 21 במרץ 1996 1 0 0 103 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341988 עמית מנדלסון 23 במרץ 1992 1 0 0 104 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341987 עמית מנדלסון 26 בפברואר 1992 1 0 0 105 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342022 עמית מנדלסון 30 במרץ 1992 1 0 0 106 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341910 שיר ורד 14 באפריל 1992 1 0 0 107 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341926 שיר ורד 12 במרץ 1997 1 0 0 108 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341924 שיר ורד 13 במרץ 1989 1 0 0 109 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341994 לאה אדלר 30 במרץ 1981 1 0 0 110 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 359464 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 111 יער אילנות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342891 שון רוד 15 באפריל 1990 1 0 0 112 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 360577 Dalia Bones 4 במרץ 2016 1 0 0 113 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342695 שיר ורד 25 באפריל 1996 1 0 0 114 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341906 שיר ורד 16 בנובמבר 1989 1 0 0 115 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341927 שיר ורד 31 בינואר 1996 1 0 0 116 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342978 זהבי עמי 19 בפברואר 1996 1 0 0 117 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342890 מיכאל ברוידה 17 במרץ 1990 1 0 0 118 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342016 שיר ורד 24 באפריל 1997 1 0 0 119 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342010 מנדלסון עמית 1 באפריל 1988 1 0 0 120 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341894 שיר ורד 5 באפריל 1990 1 0 0 121 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341165 ענת, איריס 17 בדצמבר 1990 1 0 0 122 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341618 עמי זהבי 10 במרץ 1984 1 0 0 123 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341656 א. גלעד 15 במרץ 1987 1 0 0 124 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341640 זהבי עמי 11 באפריל 1981 1 0 0 125 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341639 דגן ניצה 9 באפריל 1983 1 0 0 126 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341594 יואל מלמד 3 באפריל 1992 1 0 0 127 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341635 חננאל בושרי 11 במרץ 1958 1 0 0 128 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341646 שיר ורד 25 במרץ 1998 1 0 0 129 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341648 גרינברג דליה 21 במרץ 1984 1 0 0 130 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341151 רותי לבנון 17 באפריל 1993 1 0 0 131 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 372522 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 132 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368478 סיקו בכור 6 באפריל 2017 1 0 0 133 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368479 סיקו בכור 6 באפריל 2017 1 0 0 134 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356636 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 135 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356635 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 136 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356631 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 137 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356645 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 138 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356644 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 139 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356646 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 140 שרון צפוני: חמרה נתניה ריכוז מדהים
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356641 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 141 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356649 אורי קייזר 18 במרץ 2010 1 0 0 142 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356761 אורי שפירא 18 במאי 2011 1 0 0 143 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356881 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 144 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356894 אורי שפירא 19 במרץ 2012 1 0 0 145 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356896 אורי שפירא 25 במרץ 2012 1 0 0 146 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356895 אורי שפירא 25 במרץ 2012 1 0 0 147 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356898 אורי שפירא 28 במרץ 2012 1 0 0 148 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356935 אורי שפירא 25 באפריל 2012 1 0 0 149 שרון צפוני: נחל אלכסנדר נקודה לאיסוף זרעים
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356968 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 150 שרון צפוני: חמרה נתניה שזרוע ססל אדום לבן
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357046 עמי לזר 22 במרץ 2013 1 0 0 151 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357234 אסף קפלן 22 במרץ 2014 1 0 0 152 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357235 מאור פרנטה 24 במרץ 2014 1 0 0 153 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357264 מאור פרנטה 7 באפריל 2014 1 0 0 154 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357357 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 155 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357361 אורי שפירא 7 במרץ 2015 1 0 0 156 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 373922 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 157 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364350 אריה קלר 19 בפברואר 1984 1 0 0 158 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364342 אמיר רז 31 במרץ 2000 1 0 0 159 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364340 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 160 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364339 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 161 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 369611 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 162 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364351 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 163 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364346 אורי נוה 14 במרץ 1995 1 0 0 164 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364341 אמיר רז 7 במרץ 2001 1 0 0 165 שרון צפוני: חמרה נתניה