ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 381202 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 1 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 381201 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 2 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 381199 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 381198 יפתח סיני 2 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 4 חולות: רצועת חוף צפוני העתקה של שני שתילים מחווה חקלאית מעלות לחלקת מקלט אכזיב גן לאומי מקור זרעים מדרום ללימן
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342864 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356636 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 6 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356635 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 7 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356895 אורי שפירא 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 8 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 381200 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 9 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384802 נדב כהן 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 10 בריכת חורף עין שריד בפריחה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343677 יואב גרטמן 21 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 11 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329121 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 12 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343676 שיר ורד 5 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 13 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343617 דוכס ראובן 28 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 14 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368416 נירית לביא אלון 18 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 15 שרון צפוני: חמרה בנימינה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341925 שיר ורד 31 בינואר 1994 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342396 שיר ורד 5 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341893 שיר ורד 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 18 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368466 תדי נאמן 1 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329120 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368434 תדי נאמן 27 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342042 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342595 גדי פולק 19 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 23 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342892 שיר ורד 17 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342014 גדי פולק 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329095 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341927 שיר ורד 31 בינואר 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342978 זהבי עמי 19 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342945 גדי פולק 27 במאי 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342890 מיכאל ברוידה 17 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342010 מנדלסון עמית 1 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341894 שיר ורד 5 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341949 עוז גולן 9 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 33 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342023 מימי רון 2 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329066 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 35 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343550 אורי פרגמן-ספיר 1 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 36 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329119 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 37 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 373922 בן רוזנברג 15 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 38 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343679 שיר ורד 31 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 39 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364350 אריה קלר 19 בפברואר 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 40 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343678 יואב גרטמן 28 במרץ 1986 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 41 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364347 זאב קולר 11 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 42 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356896 אורי שפירא 25 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 43 שרון צפוני: נחל אלכסנדר
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356935 אורי שפירא 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 44 שרון צפוני: נחל אלכסנדר נקודה לאיסוף זרעים
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357361 אורי שפירא 7 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 45 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343233 שיר ורד 27 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 46 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343139 גדי פולק 16 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 47 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357046 עמי לזר 22 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 48 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364342 אמיר רז 31 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 49 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356761 אורי שפירא 18 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 50 שרון צפוני: חמרה חדרה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329098 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 51 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343140 מדור יחיאל 23 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 52 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342886 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342955 משה הרטמן 12 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341923 שיר ורד 29 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364352 רוחמה ברלינר 20 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 359465 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 57 יער אילנות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364349 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364348 זאב קולר 1 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364343 זאב קולר 31 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364346 אורי נוה 14 במרץ 1995 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364341 אמיר רז 7 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368469 עמית שור 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341889 לאה פרוזבול 20 במרץ 1975 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342416 מימי רון 11 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368419 Dalia Bones 19 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343043 פ. פרנק 10 במרץ 1956 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342976 עמי זהבי 19 בפברואר 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342839 שיר ורד 16 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342863 לאה פרוזבול 14 באפריל 1969 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342889 גדי פולק 22 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342015 שיר ורד 4 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342566 גדי פולק 23 במרץ 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 73 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342512 שיר ורד 15 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342441 שיר ורד 21 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 75 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342294 גדי פולק 14 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 76 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342145 שיר ורד 21 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341988 עמית מנדלסון 23 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341987 עמית מנדלסון 26 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 79 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342022 עמית מנדלסון 30 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342026 גדי פולק 22 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341910 שיר ורד 14 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 82 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341941 עוז גולן 24 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 83 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 343017 יואב גרטמן 6 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 84 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342156 גדי פולק 4 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 85 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341975 גדי פולק 23 בדצמבר 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 86 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341926 שיר ורד 12 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 87 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341924 שיר ורד 13 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 88 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341994 לאה אדלר 30 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 359464 שיר ורד 28 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 90 יער אילנות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357235 מאור פרנטה 24 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 91 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357264 מאור פרנטה 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 92 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356894 אורי שפירא 19 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356898 אורי שפירא 28 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356644 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356646 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה ריכוז מדהים
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356641 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 97 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356649 אורי קייזר 18 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 98 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356968 אורי שפירא 27 בספטמבר 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 99 שרון צפוני: חמרה נתניה שזרוע ססל אדום לבן
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356881 אורי שפירא 8 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 100 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342891 שון רוד 15 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 101 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342295 אביבה רבינוביץ' 16 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364345 זאב קולר 15 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 103 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364340 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 104 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364339 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 105 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364344 זאב קולר 7 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 106 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 360577 Dalia Bones 4 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342513 רוחמה ברלינר 20 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 108 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356645 אורי קייזר 16 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 109 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342695 שיר ורד 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 110 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341906 שיר ורד 16 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 111 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342310 גדי פולק 1 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 112 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342309 גדי פולק 13 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 113 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342308 גדי פולק 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 114 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342307 גדי פולק 28 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 115 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329117 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 116 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329096 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 117 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341890 אורי פרגמן-ספיר 1 במרץ 1976 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 118 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342597 גדי פולק 27 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 119 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342594 גדי פולק 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 120 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342511 גדי פולק 6 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 121 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342599 אביבה רבינוביץ' 17 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 122 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342061 גדי פולק 20 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 123 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342016 שיר ורד 24 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 124 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342103 יואב גרטמן 26 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 125 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341942 עוז גולן 20 בפברואר 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 126 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357357 אורי שפירא 26 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 127 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 357234 אסף קפלן 22 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 128 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 369612 מימי רון 9 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 129 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 369611 יעל אורגד 30 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 130 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329090 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 131 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329065 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 132 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341165 ענת, איריס 17 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 133 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329075 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 134 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329064 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 135 שרון דרומי: אגן איילון מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341618 עמי זהבי 10 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 136 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329068 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 137 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341656 א. גלעד 15 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 138 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341640 זהבי עמי 11 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 139 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341639 דגן ניצה 9 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 140 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329067 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 141 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341593 יואל מלמד 22 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 142 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341646 שיר ורד 25 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 143 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341648 גרינברג דליה 21 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 144 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 364351 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 145 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341151 רותי לבנון 17 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 146 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329111 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 147 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329115 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 148 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329114 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 149 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 329093 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 150 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342946 גדי פולק 20 בנובמבר 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 151 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342888 גדי פולק 7 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 152 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342596 גדי פולק 30 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 153 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 372522 בר שמש 24 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 154 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368478 סיקו בכור 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 155 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368479 סיקו בכור 6 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 156 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342306 גדי פולק 21 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 157 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342304 גדי פולק 8 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 158 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342305 גדי פולק 15 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 159 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341867 אורי פרגמן-ספיר 20 במרץ 1996 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 160 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342944 תצפיות רת"ם 24 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 161 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384005 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 162 שרון צפוני: בקעת הנדיב עשרות פרטים
תורמוס צהוב Lupinus luteus 383956 מימי רון 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 163 אחו בנימינה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384896 סיקו בכור 26 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 164 מישור חוף הגליל: מישור חוף צפוני השנה כמות קטנה מאוד בהשוואה לשנים קודמות. כנראה שהשטח עבר קציר
תורמוס צהוב Lupinus luteus 385394 מימי רון 1 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 165 ברכת דורה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384866 נדב כהן 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 166 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 385337 מימי רון 31 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 167 חורשת הסרגנטים נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341594 יואל מלמד 3 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 168 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341635 חננאל בושרי 11 במרץ 1958 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 169 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 385298 מימי רון 31 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 170 חורשת הסרג'נטים נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384957 יעל הולנדר 20 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 171 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384004 מרב לבל 12 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 172 שרון צפוני: בקעת הנדיב
תורמוס צהוב Lupinus luteus 368432 תדי נאמן 24 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 173 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 356631 אורי קייזר 6 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 174 שרון צפוני: חמרה נתניה
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342887 גדי פולק 23 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 175 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 384786 דליה בונס 10 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 176 גבעה ליד צהלה תל-אביב היו במקום עשרות רבות של פרטים בעבר, והם התמעטו והלכו מידי שנה. נותרו שלושה ריכוזים קטנים בני לא יותר מעשרה פרטים בכל אחד. אתרי בניה סמוכים מאוד לאתר ותנועה של אנשים מאיימים על המשך קיום האוכלוסייה.
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342598 ארליך נגה 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 177 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342013 גדי פולק 22 בינואר 1981 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 178 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 342030 גדי פולק 26 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 179 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תורמוס צהוב Lupinus luteus 341993 עמית מנדלסון 20 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Lupinus%20luteus/ 180 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם