ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 387030 הילה גיל 10 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 1 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 393477 יובל ספיר 6 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 2 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341951 שיר ורד 16 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 3 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 343438 גדי פולק 1 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 4 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361176 רבין פיטר 18 בינואר 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 5 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381702 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 6 מישור פלשת: פלשת
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 343513 אלכסנדר איג 28 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 7 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 343793 אלכסנדר איג 16 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 8 שרון צפוני: חמרה בנימינה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342592 אלכסנדר איג 15 ביוני 1937 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341645 א. שמאלי 28 באוגוסט 1924 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 10 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341705 אלכסנדר איג 15 בנובמבר 1923 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 11 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342128 גדי פולק 11 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 12 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342131 גדעון אורשן 2 ביולי 1958 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 13 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341899 גדי פולק 10 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 14 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342814 רוחמה ברלינר 23 בדצמבר 1979 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 15 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341270 גרפי גדעון 1 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 16 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342468 גדי פולק 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 17 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381706 שקולניק יעקב 14 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 18 שרון דרומי: חמרה רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342708 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 19 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341479 אלכסנדר איג 22 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 20 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342098 אלכסנדר איג 27 בינואר 1925 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 21 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361178 שקולניק יעקב 21 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 22 מישור פלשת: פלשת
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341649 משה הרטמן 6 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 23 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341938 תצפיות רת"ם 12 במרץ 1997 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 24 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341898 שיר ורד 30 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341183 אבי שמידע 7 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 26 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341232 אבי שמידע 7 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 27 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341702 אלכסנדר איג 15 בנובמבר 1923 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 28 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361172 זאב קולר 9 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 29 חולות: רכס כורכר קיסריה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341155 יובל ספיר 6 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 30 שרון דרומי: דרום מישור החוף מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341177 אורי פרגמן-ספיר 4 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 31 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342467 גדי פולק 27 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 343478 גדי פולק 1 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 33 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342593 אבי שמידע 10 במאי 1996 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 34 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341147 יעקב שקולניק 11 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 35 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341303 יובל ספיר 24 בפברואר 1999 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 36 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381705 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 37 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 387031 מרב לבל 6 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 38 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342120 מ. הרטמן 11 בפברואר 1983 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 39 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342438 גדי פולק 4 במרץ 1981 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 40 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341706 דני זהרי 28 בדצמבר 1940 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 41 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342804 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 42 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381703 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 43 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381707 שקולניק יעקב 11 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 44 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361180 שקולניק יעקב 14 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 45 שרון דרומי: חמרה רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 390803 מימי רון 16 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 46 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381700 מרגרטה וולצ'אק 16 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 47 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381701 גדי פולק 12 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 48 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 381704 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 49 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342119 גדי פולק 11 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 50 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342281 יובל ספיר 5 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 51 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342466 גדי פולק 6 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 52 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 374637 מימי רון 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 53 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342471 גדי פולק 24 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 54 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361167 מרגרטה וולצ'אק 4 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 55 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341897 שיר ורד 15 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 56 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 359387 מימי רון 19 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 57 שמורת חרוצים צפון
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342809 גדי פולק 9 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 58 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342465 גדי פולק 29 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 59 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342293 שיר ורד 6 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 60 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342280 הגר לשנר 2 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 61 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 356697 יוסי בן-ארי 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 62 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341928 שיר ורד 12 בינואר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 63 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342242 שיר ורד 28 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 64 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 359407 מימי רון 5 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 65 שמורת קדימה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342805 גדי פולק 14 בינואר 1983 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 66 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341878 גדי פולק 8 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 67 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342394 גדי פולק 19 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342241 שיר ורד 19 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342440 גדי פולק 29 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342217 גדי פולק 1 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342213 משה הרטמן 5 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341704 נעמי פינברון 12 בינואר 1951 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 73 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341647 יואל מלמד 19 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 74 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342246 שיר ורד 5 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 75 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341650 יובל ספיר 24 בינואר 1997 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 76 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341703 ג.סמואלסון 2 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 77 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 374638 יוסי בן ארי 11 בפברואר 2011 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 356684 יוסי בן-ארי 29 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 79 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361169 מרגרטה וולצ'אק 16 בדצמבר 2015 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 356930 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361168 מרגרטה וולצ'אק 4 ביולי 2016 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342216 ארליך נוגה 24 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 83 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342244 שיר ורד 28 בפברואר 1992 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 84 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342218 גדי פולק 9 במרץ 1984 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 85 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342215 גדי פולק 26 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 86 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342214 גדי פולק 5 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 87 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341934 שיר ורד 17 בפברואר 1998 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 88 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341929 שיר ורד 16 בפברואר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341930 שיר ורד 21 בדצמבר 1989 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 90 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 357528 מרגרטה וולצ'אק 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 91 שרון צפוני: חמרה נתניה קטנים
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361177 גדי פולק 12 בינואר 1984 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 92 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361174 רבין פיטר 29 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 93 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361170 מרגרטה וולצ'אק 10 במרץ 2003 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 94 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361175 זאב קולר 5 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 95 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361173 רבין פיטר 28 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 96 שרון צפוני: חמרה נתניה
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342393 משה הרטמן 5 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 97 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 374639 יוסי בן ארי 29 ביולי 2010 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 98 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 374640 שקולניק יעקב 11 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 99 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 359402 מימי רון 4 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 100 הגבעה האדומה- מזרחית לגבעת ברנר
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 361179 שקולניק יעקב 24 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 101 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342392 גדי פולק 23 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 102 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342470 גדי פולק 26 בנובמבר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 103 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 341390 יובל ספיר 22 בינואר 1999 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 104 שרון דרומי: גבעת כורכר בית עובד מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 384861 עמית מנדלסון 14 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 105 גבעות תל השומר
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342469 גדי פולק 19 באוקטובר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 106 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342391 גדי פולק 24 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 107 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342245 שיר ורד 4 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 108 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
תלת-מלען ארוך Aristida sieberiana 342243 שיר ורד 20 בדצמבר 1991 1 0 0 /taxa/Aristida%20sieberiana/ 109 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם