ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 395235 יאיר אור 16 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 1 צפון לנמרוד
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 395188 רון פרומקין 7 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 2 נמרוד
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 367153 יואב גרטמן 17 באפריל 1997 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 3 הר הכרמל: מתלולי הכרמל המזרחיים
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 345210 אבי שמידע 7 במאי 1997 2 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 331535 תצפיות רת"ם 6 בינואר 1900 2 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 5 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 345214 בורנמילר 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 6 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 345215 מיכל גלעדי 7 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 7 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 345213 יואב גרטמן 19 באפריל 1996 2 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 367152 דותן רותם 10 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 9 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום
תלתן צר-עלים Trifolium angustifolium 359165 אורי פרגמן-ספיר 11 במאי 2015 2 0 0 /taxa/Trifolium%20angustifolium/ 10 כתף החרמון: חרמון