ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום עקרון Allium akirense 386316 אבנר כהן 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 1 חורשת איקליפטוס בעיקול רחוב העמק בנס ציונה מאות רבות של פרטים. הפסקתי לספור אחרי שספרתי 1000 תפרחות (והיו עוד רבות)
שום עקרון Allium akirense 385709 רון פרומקין 23 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 2 גבעת קוזלובסקי, גבעתיים
שום עקרון Allium akirense 368543 יובל ספיר 12 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 3 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום עקרון Allium akirense 368548 יצחק כהן 8 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 4 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה
שום עקרון Allium akirense 368530 דניאל לוי 23 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 5 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה
שום עקרון Allium akirense 360536 אורי פרגמן-ספיר 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 6 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום עקרון Allium akirense 360537 עפר הוכברג 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 7 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום עקרון Allium akirense 360539 עפר הוכברג 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 8 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום עקרון Allium akirense 360538 עפר הוכברג 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 9 שרון דרומי: חמרה רחובות
שום עקרון Allium akirense 368546 בר שמש 24 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 10 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה
שום עקרון Allium akirense 368547 בר שמש 24 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 11 שרון דרומי: גבעת כורכר נס ציונה
שום עקרון Allium akirense 360540 עפר הוכברג 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 12 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום עקרון Allium akirense 360541 עפר הוכברג 2 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 13 שרון דרומי: גבעת כורכר רחובות
שום עקרון Allium akirense 385055 אלי ליבנה 9 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Allium%20akirense/ 14 גבעת האקליפטוסים רח העמק נס ציונה