ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

<
שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
צלף רמון Capparis ramonensis 381257 אודי קולומבוס 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381258 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381259 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 3 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381262 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 4 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381263 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381265 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 6 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381266 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 7 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381273 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381260 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381261 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 10 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381267 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 11 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381268 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381269 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381270 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 14 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381271 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 15 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381272 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 16 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 381264 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 17 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360887 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 18 עמק מערבי לעמק רעף צמוד לצמח פרט גדול של מלחית מסורגת
צלף רמון Capparis ramonensis 360930 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 19 יציאה דרום מזרחית מעמק רעף למרגלות הגבעות היוצאות מהעמק מזרחה, לצד הדרך
צלף רמון Capparis ramonensis 360905 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 20 עמק מערבי לעמק המערבי
צלף רמון Capparis ramonensis 360683 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 21 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 374206 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 22 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374197 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 23 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374186 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 24 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374174 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 25 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374175 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 26 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374164 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 27 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374145 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 28 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374142 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 29 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374207 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 30 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360929 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 31 יציאה דרום מזרחית מעמק רעף בתוך הרג, ליד דרך העפר היוצאת מזרחה
צלף רמון Capparis ramonensis 360893 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 32 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360889 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 33 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360865 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 34 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360878 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 35 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360877 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 36 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360876 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 37 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360875 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 38 עמק מערבי לעמק רעף קרוב מאד לפרט 515
צלף רמון Capparis ramonensis 360849 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 39 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360844 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 40 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360841 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 41 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360837 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 42 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360833 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 43 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול
צלף רמון Capparis ramonensis 360831 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 44 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360823 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 45 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360716 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 46 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול (אורך הענפים הכולל מעל מטר)
צלף רמון Capparis ramonensis 360848 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 47 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) לידו ישנו פרט מת (מהשנה האחרונה)
צלף רמון Capparis ramonensis 360746 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 48 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360797 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 49 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) שלושה פרטים צמודים 424,425,426
צלף רמון Capparis ramonensis 360790 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 50 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360767 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 51 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360809 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 52 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360807 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 53 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרי אכול
צלף רמון Capparis ramonensis 360799 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 54 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360793 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 55 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360775 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 56 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360773 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 57 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360785 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 58 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360813 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 59 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרח אחד לא התפתח לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360805 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 60 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול (אורך הענפים הכולל מעל מטר), הרבה פרחים שלא התפתחו
צלף רמון Capparis ramonensis 360720 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 61 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול (אורך הענפים הכולל מעל מטר), הרבה פרחים שלא התפתחו
צלף רמון Capparis ramonensis 360680 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 62 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360791 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 63 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360725 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 64 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב לפרט 143
צלף רמון Capparis ramonensis 360673 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 65 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360700 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 66 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) על מסלע גבס קשיח (לא מתפורר)
צלף רמון Capparis ramonensis 360881 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 67 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360851 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 68 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360834 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 69 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360811 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 70 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360798 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 71 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360803 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 72 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360792 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 73 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360800 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 74 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360768 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 75 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360787 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 76 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360789 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 77 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360763 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 78 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360765 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 79 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360733 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 80 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) גבעול ירוק מעובה
צלף רמון Capparis ramonensis 360729 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 81 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360766 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 82 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרי אחד עוד ירוק, פרט גדול במיוחד
צלף רמון Capparis ramonensis 360762 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 83 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360759 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 84 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360755 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 85 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360748 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 86 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360747 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 87 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360736 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 88 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360711 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 89 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360743 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 90 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360740 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 91 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360701 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 92 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צמוד לשיח חמד/מלחית
צלף רמון Capparis ramonensis 360698 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 93 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרח אחד לא התפתח לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360674 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 94 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360686 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 95 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360685 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 96 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360684 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 97 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360682 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 98 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360681 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 99 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360802 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 100 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) שני פירות ירוקים, 1 אחרי הפצה וכ-10 פרחים שלא התפתחו או נאכלו
צלף רמון Capparis ramonensis 360709 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 101 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360708 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 102 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360824 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 103 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360820 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 104 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360815 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 105 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360812 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 106 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360806 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 107 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360884 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 108 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360794 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 109 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360780 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 110 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) זחלים של לבנינים אוכלים על העלים
צלף רמון Capparis ramonensis 360730 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 111 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360829 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 112 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360896 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 113 עמק מערבי לעמק רעף מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360695 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 114 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרח אחד לא התפתח לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360692 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 115 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360687 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 116 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360901 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 117 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360847 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 118 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360882 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 119 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360839 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 120 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360838 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 121 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360817 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 122 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360777 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 123 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360814 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 124 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360776 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 125 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) הפירות אכולים
צלף רמון Capparis ramonensis 360774 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 126 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360771 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 127 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360741 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 128 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360742 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 129 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול (אורך הענפים הכולל מעל מטר)
צלף רמון Capparis ramonensis 360715 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 130 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360739 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 131 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360717 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 132 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360738 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 133 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360734 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 134 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360722 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 135 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360873 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 136 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360903 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 137 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360804 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 138 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360764 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 139 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 374084 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 140 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374085 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 141 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 378354 אודי קולומבוס 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 142 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ניסוי חשיפת שורשים זוג שלישי.
צלף רמון Capparis ramonensis 378356 אודי קולומבוס 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 143 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ניסוי חשיפת שורשים. פרט ראשון.
צלף רמון Capparis ramonensis 374209 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 144 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374210 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 145 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374211 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 146 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374212 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 147 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374208 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 148 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374198 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 149 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374199 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 150 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374200 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 151 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374201 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 152 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374202 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 153 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374203 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 154 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374204 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 155 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374205 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 156 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374188 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 157 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374189 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 158 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374190 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 159 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374191 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 160 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374192 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 161 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374193 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 162 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374194 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 163 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374195 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 164 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374196 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 165 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374177 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 166 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374178 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 167 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374179 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 168 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374180 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 169 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374181 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 170 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374183 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 171 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374184 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 172 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374185 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 173 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374166 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 174 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374167 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 175 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374168 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 176 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374169 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 177 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374170 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 178 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374171 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 179 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374172 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 180 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374173 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 181 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374155 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 182 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374156 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 183 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374157 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 184 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374158 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 185 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374159 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 186 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374160 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 187 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374161 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 188 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374162 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 189 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374163 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 190 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374149 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 191 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374150 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 192 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374151 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 193 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374143 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 194 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374133 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 195 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374134 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 196 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374135 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 197 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374136 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 198 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374137 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 199 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374138 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 200 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374139 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 201 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374140 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 202 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374141 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 203 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374122 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 204 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374123 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 205 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374124 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 206 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374125 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 207 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374126 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 208 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374127 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 209 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374128 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 210 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374129 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 211 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374111 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 212 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374112 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 213 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374113 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 214 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374116 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 215 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374117 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 216 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374118 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 217 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374119 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 218 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374120 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 219 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374100 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 220 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374101 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 221 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374102 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 222 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374103 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 223 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374104 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 224 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374105 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 225 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374106 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 226 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374107 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 227 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374108 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 228 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374109 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 229 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374089 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 230 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374090 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 231 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374091 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 232 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374092 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 233 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374093 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 234 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374094 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 235 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374095 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 236 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374096 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 237 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374097 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 238 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374098 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 239 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374082 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 240 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374083 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 241 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360796 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 242 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360757 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 243 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) חלק מהפירות אכולים
צלף רמון Capparis ramonensis 361372 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 244 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון פרט ענק
צלף רמון Capparis ramonensis 360714 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 245 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360712 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 246 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרח אחד לא התפתח לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360690 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 247 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360696 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 248 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360924 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 249 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 361377 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 250 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361380 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 251 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361379 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 252 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ללא פרחים או פירות
צלף רמון Capparis ramonensis 361376 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 253 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361402 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 254 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361396 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 255 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361401 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 256 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361400 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 257 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361397 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 258 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361388 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 259 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361386 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 260 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361382 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 261 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ללא פרחים או פירות
צלף רמון Capparis ramonensis 361369 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 262 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ללא פרחים או פירות
צלף רמון Capparis ramonensis 361393 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 263 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361392 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 264 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361390 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 265 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361387 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 266 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360886 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 267 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360895 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 268 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360894 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 269 עמק מערבי לעמק רעף פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360885 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 270 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360908 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 271 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360907 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 272 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360852 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 273 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360854 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 274 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360855 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 275 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360879 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 276 עמק מערבי לעמק רעף מספר פירות אכולים
צלף רמון Capparis ramonensis 360858 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 277 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360835 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 278 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360845 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 279 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360843 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 280 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360842 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 281 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360840 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 282 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360821 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 283 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360808 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 284 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360761 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 285 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360760 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 286 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360770 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 287 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360758 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 288 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360784 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 289 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צולם מרחוק, נקודה לא מדוייקת
צלף רמון Capparis ramonensis 360783 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 290 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צולם מרחוק, נקודה לא מדוייקת
צלף רמון Capparis ramonensis 360781 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 291 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360779 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 292 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360737 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 293 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360756 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 294 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360754 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 295 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360753 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 296 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360752 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 297 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) הפירות אכולים, יתכן כי נאכלו לפני ההפצה
צלף רמון Capparis ramonensis 360750 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 298 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב לפרט 168
צלף רמון Capparis ramonensis 360749 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 299 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן, קרוב לפרט 169
צלף רמון Capparis ramonensis 360745 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 300 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360726 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 301 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צמוד לשיח חמד/מלחית
צלף רמון Capparis ramonensis 360724 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 302 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב לפרט 144
צלף רמון Capparis ramonensis 360723 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 303 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360721 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 304 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360719 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 305 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צמוד לפרט 129
צלף רמון Capparis ramonensis 360718 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 306 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) צמוד לפרט 130, הרבה פרחים שלא התפתחו
צלף רמון Capparis ramonensis 360874 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 307 עמק מערבי לעמק רעף קרוב מאד לפרט 516
צלף רמון Capparis ramonensis 360869 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 308 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 374187 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 309 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374176 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 310 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374165 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 311 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374154 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 312 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374144 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 313 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374132 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 314 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374121 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 315 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374110 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 316 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374099 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 317 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374088 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 318 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374080 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 319 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374081 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 320 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374146 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 321 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360795 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 322 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 361381 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 323 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361389 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 324 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361404 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 325 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361371 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 326 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361383 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 327 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361370 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 328 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 378355 אודי קולומבוס 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 329 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ניסוי חשיפת שןרשים. פרט שני צעיר.
צלף רמון Capparis ramonensis 378353 אודי קולומבוס 26 בדצמבר 2017 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 330 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון ניסוי חשיפת שורשים. זוג 4.
צלף רמון Capparis ramonensis 361378 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 331 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374182 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 332 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374147 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 333 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374148 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 334 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374152 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 335 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374153 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 336 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374130 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 337 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374131 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 338 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360904 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 339 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 374114 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 340 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374115 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 341 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360786 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 342 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 374079 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 343 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360911 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 344 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) נראה שישנם כמה פרטים צמודים, אך לא ניתן לדעת האם מקורם באותו שורש או שהם פרטים נפרדים
צלף רמון Capparis ramonensis 360862 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 345 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360689 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 346 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360713 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 347 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360691 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 348 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרח אחד לא התפתח לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360932 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 349 יציאה דרום מזרחית מעמק רעף דרומית לדרך, הפרט הדרום מזרחי ביותר
צלף רמון Capparis ramonensis 360910 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 350 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360909 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 351 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360900 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 352 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360899 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 353 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360897 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 354 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360902 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 355 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360828 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 356 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360827 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 357 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) שני פירות אחרי הפצה ו-5 אכולים
צלף רמון Capparis ramonensis 360819 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 358 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360861 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 359 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360782 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 360 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360778 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 361 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360672 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 362 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360931 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 363 יציאה דרום מזרחית מעמק רעף ליד דרך העפר היוצאת מזרחה
צלף רמון Capparis ramonensis 360892 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 364 עמק מערבי לעמק רעף צמוד לצמח פרט של מלחית חי
צלף רמון Capparis ramonensis 360921 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 365 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360710 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 366 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360888 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 367 עמק מערבי לעמק רעף צמח בהתייבשות. עלים צהובים
צלף רמון Capparis ramonensis 360856 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 368 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360916 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 369 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב מאד לפרטים 487, 486
צלף רמון Capparis ramonensis 360926 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 370 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360925 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 371 עמק מערבי לעמק רעף פקט קטן מאד
צלף רמון Capparis ramonensis 360922 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 372 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360728 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 373 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול (אורך הענפים הכולל מעל מטר), הרבה פרחים שלא התפתחו
צלף רמון Capparis ramonensis 360898 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 374 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360801 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 375 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360727 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 376 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360751 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 377 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360702 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 378 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360678 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 379 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360705 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 380 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360822 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 381 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360912 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 382 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול מאד. יותר מ-3 מטרים. יתכן שאלו שני פרטים צמודים.
צלף רמון Capparis ramonensis 360915 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 383 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב מאד לפרטים 486, 488
צלף רמון Capparis ramonensis 360836 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 384 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360772 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 385 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרי אכול
צלף רמון Capparis ramonensis 360731 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 386 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 374219 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 387 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374086 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 388 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374087 ידידיה שמואל 16 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 389 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374213 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 390 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374215 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 391 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374216 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 392 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374217 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 393 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374218 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 394 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 374214 נדב טאובה 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 395 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360864 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 396 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360863 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 397 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360676 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 398 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360872 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 399 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360871 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 400 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360918 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 401 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360928 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 402 עמק מערבי לעמק רעף מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360675 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 403 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360694 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 404 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 361394 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 405 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361384 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 406 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360735 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 407 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט צעיר
צלף רמון Capparis ramonensis 360788 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 408 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360923 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 409 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360883 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 410 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360818 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 411 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360744 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 412 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360732 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 413 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360870 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 414 עמק מערבי לעמק רעף פרי אכול
צלף רמון Capparis ramonensis 360917 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 415 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360860 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 416 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360891 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 417 עמק מערבי לעמק רעף צמוד לצמח פרט של מלחית מת
צלף רמון Capparis ramonensis 360890 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 418 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360906 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 419 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) מספר פרחים שלא התפתחו לפרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360853 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 420 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360850 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 421 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360867 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 422 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360769 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 423 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 361374 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 424 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361399 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 425 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360868 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 426 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360866 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 427 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360816 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 428 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360859 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 429 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) יתכן שאלו 3 פרטים יחד
צלף רמון Capparis ramonensis 361385 מרגרטה וולצ'אק 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 430 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361403 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 431 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 361398 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 432 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360927 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 433 עמק מערבי לעמק רעף צמוד לצמח פרט של מלחית מת
צלף רמון Capparis ramonensis 360920 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 434 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360919 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 435 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360880 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 436 עמק מערבי לעמק רעף
צלף רמון Capparis ramonensis 360832 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 437 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט גדול
צלף רמון Capparis ramonensis 360810 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 438 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) פרט קטן
צלף רמון Capparis ramonensis 360914 מימי רון 17 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 439 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) קרוב מאד לפרטים 487, 488
צלף רמון Capparis ramonensis 361395 אודי קולומבוס 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 440 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
צלף רמון Capparis ramonensis 360693 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 441 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון) 2פרחים שלא עשו פרי
צלף רמון Capparis ramonensis 360679 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 442 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360677 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 443 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360688 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 444 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360697 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 445 עמק נחל רעף (הדרך לשן רמון)
צלף רמון Capparis ramonensis 360707 מימי רון 16 ביולי 2014 1 0 0 /taxa/Capparis%20ramonensis/ 446