ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 396272 אסף חיים 14 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 1 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345679 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 2 גליל עליון מזרחי: הר כנען-רמת רזים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347193 אלכסנדר איג 7 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 3 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345620 ע.קשת יהונתן 15 ביוני 1979 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 4 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 326679 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 5 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344408 י.עולמי 8 ביולי 1933 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 6 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344858 אלכסנדר איג 18 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 7 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345700 שיר ורד 31 באוגוסט 1981 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 8 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 326678 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 9 רמות מנשה: מזרח מנשה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348441 גריץ שירה 18 בספטמבר 1987 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 326559 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 11 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344691 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 12 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344512 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 13 גליל תחתון מזרחי: מורדות מנחמיה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344935 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 14 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348108 א. דור 10 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 15 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347371 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 16 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347460 רבקה דולברגר 20 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 17 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347462 דני זהרי 29 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 18 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 343872 ר. דוכס 3 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 19 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344784 אלכסנדר איג 12 ביולי 1922 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 20 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345287 אלכסנדר איג 30 ביולי 1922 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 21 ימים: כנרת מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348013 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 22 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344926 יואב ויזל 26 באוקטובר 1963 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 23 הכנרת וחופיה: חוף מעגן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345857 אלמוני 20 ביולי 1961 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 24 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 343981 ארבל רוית 27 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 25 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345649 אלכסנדר איג 10 ביולי 1923 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 26 רמת כורזים: מורדות כורזים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347075 ש 25 ביוני 1952 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 27 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348211 יובל ספיר 24 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 28 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 341807 שיר ורד 26 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 29 שרון דרומי: מרזבה צפונית מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344170 ר. דוכס 6 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 30 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345769 סגל חיים 10 באוקטובר 1984 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 31 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348109 אמוץ דפני 27 בספטמבר 1968 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 32 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344787 אלכסנדר איג 30 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 33 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344172 עופר כהן 24 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 34 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345746 עוז גולן 19 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 35 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344785 נח נפתולסקי 26 ביוני 1923 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 36 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348107 אבינועם דנין 2 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 37 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 347461 אלכסנדר איג 30 ביוני 1933 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 38 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 343871 ר. דוכס 2 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 39 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344890 אלכסנדר איג 17 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 40 גליל תחתון מזרחי: כינרת מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344786 אלכסנדר איג 1 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 41 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344830 הלוי מיכל 22 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 42 בקעת הירדן: בקעת כנרות מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344169 ר. דוכס 21 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 43 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 345755 עוז גולן 19 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 44 הכנרת וחופיה: בקעת בית צידה מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 383046 בקרמן שאול 31 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 45 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 356017 טליה אורון 10 ביולי 2012 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 46 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 364778 בקרמן שאוליק 25 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 47 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 369922 טליה אורון 23 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 48 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 348074 י. פרג 25 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 49 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 364775 טליה אורון 18 ביולי 2005 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 50 צפון הגולן: במת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344168 ר. דוכס 3 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 51 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344171 ר. דוכס 11 ביולי 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 52 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344187 ארבל רוית 27 ביוני 1984 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 53 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344167 ר. דוכס 2 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 54 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 364779 בקרמן שאול 31 באוקטובר 1998 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 55 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 364777 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 56 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344891 פ. פרנק 3 באוגוסט 1951 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 57 גליל תחתון מזרחי: כינרת מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 344892 יעקב ליפקין 22 באוגוסט 1958 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 58 גליל תחתון מזרחי: כינרת מתוך נתוני רת"ם
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 377450 טליה אורון 10 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 59 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון ג"ובת מאגר דלתון. משטחים נרחבים. המינים הפולשים נעלמו
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 377449 יפתח סיני 4 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 60 גליל עליון מזרחי: רמת דלתון
אלף-עלה משובל Myriophyllum spicatum 364776 בקרמן שאול 26 ביולי 2001 1 0 0 /taxa/Myriophyllum%20spicatum/ 61 דרום הגולן: דרום רמת הגולן כתמים