ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374913 שלו מן 10 בינואר 1982 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 1 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374909 מימי רון 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 2 ערבה צפונית: גבעות שיזף
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374910 לוי רן 15 בדצמבר 1986 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374912 סלוין גיל 2 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 4 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374908 נוקריאן רבקה 1 בנובמבר 1989 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374903 מרגרטה וולצ'אק 4 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 6 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374907 מימי רון 30 בינואר 1993 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 7 הר הנגב הצפוני: מישור ימין לבלוב
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374905 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 8 איסוף זרעים
אבוטילון קהה Abutilon hirtum 374906 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Abutilon%20hirtum/ 9