ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
עקצוץ מזרחי Acantholepis orientalis 392229 ידידיה שמואל 18 ביולי 2019 1 0 0 /taxa/Acantholepis%20orientalis/ 1 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
עקצוץ מזרחי Acantholepis orientalis 374872 מימי רון 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Acantholepis%20orientalis/ 2 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
עקצוץ מזרחי Acantholepis orientalis 374873 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Acantholepis%20orientalis/ 3 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
עקצוץ מזרחי Acantholepis orientalis 374871 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Acantholepis%20orientalis/ 4 ציה - פארן: המישר