ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נחלית השלוחות Agrostis stolonifera 385238 אורי פרגמן-ספיר 16 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Agrostis%20stolonifera/ 1 צומת מדג'דל שמס
נחלית השלוחות Agrostis stolonifera 385249 דן פרי 2 ביולי 1967 1 0 0 /taxa/Agrostis%20stolonifera/ 2 חרמון 1200 מטר, גליון עשבייה, נ.צ משוער
נחלית השלוחות Agrostis stolonifera 385250 אבי שמידע 2 ביולי 1984 1 0 0 /taxa/Agrostis%20stolonifera/ 3 שולי מעיין ליד נמרוד, 1050 מטר גליון עשבייה נ.צ משוער