ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 386438 נעם שגב 29 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 386120 עמית מנדלסון 19 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 2 גן לאומי עין חמד
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 386056 רון פרומקין 21 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 3 ע'סנייה
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 372608 יעל אורגד 22 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 4 צפון הגולן: תילי געש בגולן שולי מסעדה, אזור מאד מופר וסובל מזבל ופסולת בנין מתוך מסעדה
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 372607 יעל אורגד 7 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 5 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375175 חוה גולדשטיין 4 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 6 צפון הגולן: תילי געש בגולן דידי קפלן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375174 דותן רותם 4 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 372692 נוגן צברי 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375188 דידי קפלן 6 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375186 דידי קפלן 17 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375182 דידי קפלן 11 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 11 כתף החרמון: חרמון
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375181 יונתן הררי 3 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 12 כתף החרמון: חרמון
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375187 קניגשטיין דני 2 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 13 כתף החרמון: חרמון
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 372606 יעל אורגד 13 בפברואר 2016 2 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 14 הרי ירושלים: מורדות צובה
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375180 בקרמן שאול 26 בפברואר 1997 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 15 גליל תחתון מרכזי: הר תבור
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375173 עמוס סבח 7 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 16
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375179 עמוס סבח 8 באפריל 1999 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 17
חד-שפה מזרחי Ajuga orientalis 375185 קניגשטיין דני 7 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Ajuga%20orientalis/ 18 כתף החרמון: חרמון