ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום יריחו Allium hierochuntinum 393927 שקד בחבוט 2 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 1
שום יריחו Allium hierochuntinum 393536 אסף מזרחי 20 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 2
שום יריחו Allium hierochuntinum 392283 מימי רון 30 בינואר 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 3
שום יריחו Allium hierochuntinum 390884 עמוס סבח 15 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 4
שום יריחו Allium hierochuntinum 386170 יעל ישראל 28 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 5
שום יריחו Allium hierochuntinum 386111 רון פרומקין 14 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 6 נחל פרת
שום יריחו Allium hierochuntinum 386105 יעל אורגד 1 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 7 לצד כביש הבקעה
שום יריחו Allium hierochuntinum 386107 אראלה הרי, אילת דג, שרון בן-צור 16 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 8 סרטבה
שום יריחו Allium hierochuntinum 375012 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 9
שום יריחו Allium hierochuntinum 375011 צדק יצחק 15 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 10
שום יריחו Allium hierochuntinum 375006 מרגרטה וולצ'אק 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 11
שום יריחו Allium hierochuntinum 375010 מימי רון 20 במרץ 2004 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 12 כתם בן מאות פרטים, מחשוף קירטון מצפון לאנדרטה שמצפון לנופי פרת
שום יריחו Allium hierochuntinum 368643 אורי פרגמן-ספיר 26 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 13 Jordan Valley slopes, Sartaba
שום יריחו Allium hierochuntinum 375007 ליעוז ראובני 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 14
שום יריחו Allium hierochuntinum 375009 עמוס סבח 17 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 15
שום יריחו Allium hierochuntinum 375008 משה מינץ 24 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Allium%20hierochuntinum/ 16