ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום המדבר Allium sindjarense 375066 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 375067 נדב טאובה 14 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 385120 רון פרומקין 20 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 3 חולות ממשית