ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום המדבר Allium sindjarense 389589 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 1 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389588 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 2 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389119 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 3 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 387409 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 4 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 387408 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון בספק
שום המדבר Allium sindjarense 386960 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 6 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 386958 ידידיה שמואל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 7 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 375067 נדב טאובה 14 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 8 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389122 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389121 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 10 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון לא שעיר בעלים
שום המדבר Allium sindjarense 389120 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 11 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 386959 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 375066 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 385120 רון פרומקין 20 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 14 חולות ממשית