ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שום המדבר Allium sindjarense 395213 דר בן נתן 14 במאי 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 1 בקעת החולות, ערוצי נחל חווה בערוץ מינים נוספים המאפיינים בתי גידול חוליים: בר-עכנאי שיחני, לוטוס שעיר (מהמופע עם הפרחים הקטנים), פגוניה דביקה, חמד השיח, מלענן ריסני, מלענן קהה, כפתור החולות, ולוניאה מחודדת
שום המדבר Allium sindjarense 393891 מרב לבל 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 2 הר הנגב הצפוני: מישור ימין
שום המדבר Allium sindjarense 393030 דר בן נתן 26 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 3 חולות מכתש רמון, מתחת לרמת סהרונים המשך של אוכלוסית בקעת ארדון שתועדה בשנה שעברה. עלים גליליים, צינוריים ושעירים אופייניים למין זה.
שום המדבר Allium sindjarense 392922 שמשון ולוטקר 12 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 4 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389589 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 5 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389588 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 6 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389119 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 7 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 387409 מימי רון 4 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 8 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 387408 מימי רון 5 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 9 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון בספק
שום המדבר Allium sindjarense 386960 מימי רון 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 10 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 386958 ידידיה שמואל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 11 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 375067 נדב טאובה 14 באפריל 2010 2 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 12 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389122 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 13 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 389121 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 14 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון לא שעיר בעלים
שום המדבר Allium sindjarense 389120 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 15 קמר רמון - מחמל: מצלעות חולית
שום המדבר Allium sindjarense 386959 מרב לבל 7 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 16 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 375066 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 17 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
שום המדבר Allium sindjarense 385120 רון פרומקין 20 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Allium%20sindjarense/ 18 חולות ממשית