ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 392812 רועי פדרמן 8 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 1 רכס הגלבע: גלבוע בתוך שטח מגודר מוגן מכניסת בקר - 12 פרטים עם עלווה ירוקה, 2 פרטים עם עלווה יבשה.
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 392813 רועי פדרמן 8 בינואר 2020 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 2 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 392814 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 3 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 392815 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 4 רכס הגלבע: גלבוע פרט אחד בתוך הגדר חי לגמרי ושנים עם חלק קטן ירוק אחד בפנים ואחד בחוץ
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 392816 מרגרטה וולצ'ק 11 בדצמבר 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 5 רכס הגלבע: גלבוע פרט נוסף מחוץ לגדר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343711 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 341831 דוכס ראובן 30 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 376883 לכמן אברי 22 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 8 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344985 אלכסנדר איג 7 ביולי 1922 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 9 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344820 אבי שמידע 16 באפריל 1966 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 10 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344395 אלכסנדר איג 13 במרץ 1930 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 11 גליל תחתון מזרחי: גבעת המורה מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344694 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 12 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344693 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 13 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343487 עופר כהן 17 במרץ 1985 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 14 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344550 פ.ר.דוויס 22 במאי 1924 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 15 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344763 עוזי פליטמן 13 במרץ 1963 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 16 גליל תחתון מרכזי: הר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344514 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 17 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344234 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 18 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344513 עוזי פליטמן 30 במאי 1921 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 19 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344462 פרנק 14 במרץ 1953 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 20 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344273 אלכסנדר איג 27 ביוני 1922 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 21 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 346122 אלכסנדר איג 8 ביולי 1929 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 22 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 324463 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 23 גליל תחתון מזרחי: נחל יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344919 מיכאל זהרי 9 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 24 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344743 אלכסנדר איג 7 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 25 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344425 אלכסנדר איג 7 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 26 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344695 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 27 בקעת הירדן: גאון הירדן מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 345010 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 28 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344717 מ.גרינקר 14 ביוני 1932 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 29 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344233 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 30 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 345358 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 31 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344198 דני זהרי 7 ביולי 1949 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 32 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361089 אביבה רבינוביץ' 6 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 33 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל נדיר ביותר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343495 יובל ספיר 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 34 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343773 ש.בקרמן וי.אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 35 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 376882 עמוס סבח 17 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 36
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 345238 יצחק תור 10 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 37 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344524 אבי שמידע 30 במרץ 1968 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 38 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344463 אורי פרגמן-ספיר 17 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 39 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344918 אורי פרגמן-ספיר 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 40 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344290 סקר-עדינה 22 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 41 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 345628 ג. אברהם וג. טלשיר 12 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 42 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 391829 מרב לבל 1 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 43 רכס הגלבע: גלבוע לא נצפתה פריחה השנה. לא היו מעגלי אבנים, הוספנו עכשיו
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 391828 מרב לבל 1 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 44 רכס הגלבע: גלבוע שטח מומלץ לגידור נגד רעייה + שילוט על הגדר כי נמצא ליד כביש ראשי
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 391770 מימי רון 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 45 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 391830 מרגרטה וולצ'ק 1 באוגוסט 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 46 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344525 שיר ורד 8 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 47 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390531 גונן בהיר 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 48 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390530 גונן בהיר 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 49 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390529 אחר 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 50 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390528 גונן בהיר 17 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 51 רכס הגלבע: גלבוע השקו כ 170ליטר לא נראה שהיתה פריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390527 גונן בהיר 17 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 52 רכס הגלבע: גלבוע השקו כ 160 ליטר מתוך ה 56 8 פרחו
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388235 מרב לבל 25 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 53 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388234 מרב לבל 23 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 54 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר לא מצאנו זרעים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388233 גונן בהיר 29 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 55 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388232 אחר 11 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 56 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388231 גונן בהיר 17 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 57 רכס הגלבע: גלבוע הושקו כ 90 ליטר מים מתוך ה 15 שתילים נראה שרק אחד היה בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388229 מרב לבל 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 58 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 388228 מרב לבל 3 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 59 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים איסוף זרעים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 345374 מיכאל זהרי 25 באפריל 1967 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 60 גליל תחתון מזרחי: בקעת ארבל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344275 נח נפתולסקי 1 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 61 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390533 מרגרטה וולצ'ק 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 62 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען לבדוק בעלות השטח. לשקול אפשרות רכישה צומח עשבוני בין מטעי זיתים. מרחק מהכביש כ 50 מ' על יד ערמת גזם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 390532 רועי פדרמן 11 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 63 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען חלקה לא מעובדת. לבדוק בעלות ואפשרות רכישה.
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384443 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 64 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384438 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 65 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384439 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 66 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384440 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 67 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355167 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 68 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355226 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 69 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355095 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 70 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354628 יפתח סיני 10 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 71 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת צמחים נדירים כוכב הירדן
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354627 יפתח סיני 10 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 72 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים חלקת צמחים נדירים כוכב הירדן
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354714 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 73 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354728 יפתח סיני 29 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 74 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה בלבד פורח
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355092 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 75 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355147 יפתח סיני 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 76 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען צומת גולני קרוב לכביש
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355146 יפתח סיני 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 77 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מצפון לצומת גולני פריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355145 יפתח סיני 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 78 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען מצפון לצומת גולני פריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355144 יפתח סיני 1 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 79 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה מצפון מערב לצומת גולני
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355175 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 80 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355174 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 81 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען פריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355173 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 82 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355172 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 83 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355171 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 84 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355169 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 85 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355168 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 86 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355165 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 87 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355424 יפתח סיני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 88 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355445 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 89 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355444 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 90 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355546 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 91 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355565 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 92 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען כ
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380253 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 93 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355694 יפתח סיני 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 94 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355722 יפתח סיני 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 95 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה מעלה אלישע בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380254 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 96 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380255 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 97 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380256 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 98 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380257 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 99 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 380258 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 100 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373188 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 101 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען 8 גושים בשטח של 3*10 מ'
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373185 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 102 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373184 אקולוגיה גליל תחתון 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 103 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373181 אקולוגיה גליל תחתון 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 104 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373180 אקולוגיה גליל תחתון 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 105 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384444 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 106 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384442 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 107 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384441 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 108 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384432 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 109 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384433 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 110 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384434 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 111 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפאיחנ
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384435 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 112 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384436 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 113 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384437 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 114 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384430 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 115 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384429 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 116 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384427 רועי פדרמן 13 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 117 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384426 רועי פדרמן 13 בפברואר 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 118 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343302 יובל ספיר 16 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 119 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343402 דבורה שיצר ואור 24 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 120 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359506 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 121 צפון מזרחית למלכישוע, גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359501 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 122 צפון מזרחית למלכישוע, גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361086 הדי בן אליהו 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 123 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343305 יובל ספיר 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 124 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343315 הגר לשנר 17 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 125 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359502 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 126 צפון מזרחית למלכישוע, גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343303 י. אור וד. שיצר 25 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 127 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359500 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 128 צפונית למירב, גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343304 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 129 רכס הגלבע: גלבוע מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359487 מימי רון 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 130 שמורת חורשת יעלה (שביל אדום), דרום מזרחית ליבניאל
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344742 תצפיות רת"ם 13 באפריל 1924 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 131 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344515 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 132 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344744 נח נפתולסקי 6 באפריל 1930 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 133 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344274 נח נפתולסקי 31 במאי 1925 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 134 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359481 מימי רון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 135 חורשה דרומית לעפולה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359482 מימי רון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 136 שדות דרום מערבית לנהלל
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359480 מימי רון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 137 שדות דרומית לכפר גדעון
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344920 מיכאל זהרי 30 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 138 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355013 יפתח סיני 8 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 139 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373186 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 140 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373187 יפתח סיני 27 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 141 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355566 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 142 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355569 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 143 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355571 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 144 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355567 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 145 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355568 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 146 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355570 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 147 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359852 מימי רון 25 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 148 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373177 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 149 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373179 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 150 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373178 רועי פדרמן 19 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 151 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359454 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 152 מערבית לשיבלי, לפני העלייה להר תבור
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359453 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 153 הר תבור, שביל ישראל בירידה מזרחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373182 אקולוגיה גליל תחתון 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 154 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373183 אקולוגיה גליל תחתון 22 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 155 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355549 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 156 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361085 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 157 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361083 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 158 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355772 יפתח סיני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 159 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344258 ע. כהן וד.שידר 30 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 160 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355548 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 161 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359476 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 162 צומת כוכב הירדן מעלה אלישע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359488 מימי רון 7 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 163 שדות צפונית לכוכב הירדן
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361081 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 164 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361084 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 165 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 361082 יפתח סיני 25 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 166 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359469 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 167 חורשת אקליפטוס צפונית למולדת
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344285 אבי שמידע 10 באפריל 1972 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 168 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359468 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 169 על הדרך ממולדת לכוכב הירדן
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344232 גבי אברהם 20 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 170 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344286 דבורה שידר 30 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 171 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373189 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 172 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר תצפית העדר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373175 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 173 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 373176 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 174 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359452 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 175 כפר כמא דרום
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359450 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 176 שדות מערבית לשרונה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344975 אורי פרגמן-ספיר 3 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 177 גליל תחתון מזרחי: כפר תבור מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359451 מימי רון 25 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 178 כפר כמא מזרח
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355721 יפתח סיני 19 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 179 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה מעלה אלישע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355224 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 180 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354776 יפתח סיני 3 ביוני 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 181 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים הערכה מתיבש
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355552 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 182 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 354715 יפתח סיני 11 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 183 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355555 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 184 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359473 מימי רון 31 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 185 מעלה אלישע, צפון מערבית לכוכב הירדן
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355227 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 186 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355554 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 187 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפאיחנ
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355553 יפתח סיני 13 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 188 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355225 יפתח סיני 21 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 189 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355093 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 190 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355094 יפתח סיני 22 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 191 גליל תחתון מזרחי: מורדות צבאים בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359504 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 192 מושב ארבל
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344220 מימי רון 8 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 193 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359479 מימי רון 2 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 194 שטח פתוח באחוזת ברק
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355170 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 195 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 382398 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 196 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 382399 יפתח סיני 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 197 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 382400 יפתח סיני 27 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 198 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר בפריחה
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 360588 הגר לשנר 15 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 199 רכס הגלבע: גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384849 דליה בונס 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 200 שדה ליד צומת גולני תיקון לתצפית קודמת. בטעות צוינה התצפית הקודמת כאלקנה מזרחית.
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 344745 פ.ר.דוויס 18 ביוני 1946 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 201 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384428 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 202 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 384431 יפתח סיני 21 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 203 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343772 דני זהרי 20 ביוני 1943 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 204 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343465 יאיר אור 8 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 205 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 343460 הגר לשנר 1 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 206 מתוך נתוני רת"ם
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 359503 מימי רון 9 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 207 דרומית למעלה גלבוע, גלבוע
אלקנת הגליל Alkanna galilaea 355166 יפתח סיני 9 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Alkanna%20galilaea/ 208 גליל תחתון מרכזי: בקעת תרען בפריחה