ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374929 מימי רון 19 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 1 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
נטופית המדבר Althaea ludwigii 368645 אורי פרגמן-ספיר 28 בינואר 2016 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 2 S Israel, S Negev, edge of Seiifim plain
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374934 מימי רון 17 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 3 צניפים: בקעת צניפים
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374931 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 4 ציה - פארן: המישר
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374930 מורי חן 29 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 5 ערבה דרומית: ערבת נטוף
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374932 מימי רון 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 6 מישורי חיון - פארן: פשט פארן
נטופית המדבר Althaea ludwigii 374933 מימי רון 20 במרץ 1999 1 0 0 /taxa/Althaea%20ludwigii/ 7 הרי אילת: רמת שני