ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 394624 דר בן נתן 22 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 1 נחל אלות
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 394368 ידידיה שמואל 15 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 2 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 393314 יבגני קמינסקי 23 בפברואר 2020 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 3 רמת עבדת: רמת ברנע
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 390888 יבגני קמינסקי 25 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 4 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374981 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 5 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374938 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 6 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374937 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 7 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374968 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 8 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374947 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 9 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374995 מימי רון 10 במרץ 2007 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 10 רמת עבדת: עקרב לבלוב, גובה מטר 1
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374994 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 11 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374993 מימי רון 7 באפריל 2007 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 12 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה עצים גדולים, בערוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374976 מארק כץ 13 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 13 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374975 מארק כץ 13 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 14 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374974 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 15 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374973 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 16 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374972 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 17 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374971 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 18 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374979 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 19 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374978 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 20 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374965 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 21 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374964 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 22 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374963 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 23 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374962 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 24 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374961 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 25 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374960 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 26 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374959 נדב טאובה 1 במרץ 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 27 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374969 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 28 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374967 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 29 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374951 מארק כץ 14 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 30 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374950 גל ביסמוט 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 31 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374949 גל ביסמוט 25 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 32 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374952 נדב טאובה 10 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 33 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות *************
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374957 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 34 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374956 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 35 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374955 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 36 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374954 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 37 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374953 מארק כץ 14 בפברואר 2015 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 38 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374948 מירי צלוק 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 39 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374939 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 40 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374997 לוי צפריר 10 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 41 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374985 מארק כץ 24 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 42 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374984 מארק כץ 24 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 43 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374966 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 44 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374944 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 45 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374943 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 46 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374942 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 47 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374941 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 48 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374940 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 49 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374945 גל ביסמוט 25 בפברואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 50 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374991 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 51 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374946 מארק כץ 3 בינואר 2017 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 52 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374990 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 53 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374989 גל וין 9 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 54 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ פ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374980 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 55 קמר רמון - מחמל: אגן לוץ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374988 גל וין 13 בפברואר 2010 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 56 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה פ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374987 גל וין 14 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 57 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה פ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374986 גל וין 14 במרץ 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 58 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה פ
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374983 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 59 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה צעיר
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374958 אודי קולומבוס 17 בדצמבר 2014 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 60 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374982 גל וין 22 באוגוסט 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 61 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374977 מארק כץ 13 בספטמבר 2011 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 62 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374970 מארק כץ 25 בפברואר 2012 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 63 רמת עבדת: עקרב
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 374992 גל וין 26 במאי 2009 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 64 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
שקד הרמון Amygdalus ramonensis 385646 נוגן צברי 25 בספטמבר 2018 1 0 0 /taxa/Amygdalus%20ramonensis/ 65 נחל אלות כמה עשרות עצים/שיחים לאורך הנחל