ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 372676 נוגן צברי 25 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 1 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375146 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 2 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375149 אביבה רבינוביץ' 8 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 3 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375150 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 4 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375148 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 5 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 368647 אורי פרגמן-ספיר 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 6 כתף החרמון: חרמון
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375147 צדק יצחק 4 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 7 הרי ירושלים: נפתולי שורק
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375151 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 8
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 385262 שמואל מזר 25 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 9 הר אביתר נ.צ. מקורב
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375153 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 10
ארנרית הסלעים Arenaria deflexa 375152 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Arenaria%20deflexa/ 11