ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 390887 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 1 הרי אילת: יהורם יואש
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375438 מימי רון 9 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 2 ערבה צפונית: גבעות שיזף
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375440 מימי רון 26 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 3 ערבה צפונית: גבעות שלהב
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375437 מימי רון 8 בספטמבר 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 4 ערבה צפונית: גבעות סלעית
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375436 מימי רון 9 בפברואר 1991 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 5 ערבה דרומית: מישור עמרם
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375439 ויסבין ירון 7 במרץ 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 6 ערבה צפונית: גבעות שיזף
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375441 ויסבין ירון 7 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 7 ערבה צפונית: גבעות שיזף
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375434 מימי רון 15 במאי 2001 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 8 ערבה דרומית: מישור רחם
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375433 מימי רון 8 בדצמבר 2001 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 9 ערבה דרומית: פשט רודד
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375442 מימי רון 20 בפברואר 1982 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 10 ערבה דרומית: פשט רודד פרח
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375435 בני שלמון 17 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 11 הרי אילת: צפחות
תלת-מלען פעוט Aristida adscensionis 375432 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Aristida%20adscensionis/ 12