ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372759 סיקו בכור 25 בפברואר 2013 1 0 0 1
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372737 סיקו בכור 25 באפריל 2012 1 0 0 2
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372734 סיקו בכור 5 באפריל 2012 1 0 0 3
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372749 סיקו בכור 15 באפריל 2011 1 0 0 4