ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species Link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374882 דידי קפלן 31 בינואר 1990 1 0 0 1 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374879 דידי קפלן 22 בפברואר 1994 1 0 0 2 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374878 לוריא רעות 15 באפריל 2008 1 0 0 3 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372749 סיקו בכור 15 באפריל 2011 1 0 0 4 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374875 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 5 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372759 סיקו בכור 25 בפברואר 2013 1 0 0 6 רמות הגליל: רמת חניתה
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372734 סיקו בכור 5 באפריל 2012 1 0 0 7 רמות הגליל: רמת חניתה
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372737 סיקו בכור 25 באפריל 2012 1 0 0 8 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374876 טליה אורון 12 באפריל 2014 1 0 0 9 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי לוודא הגדרה