ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 394599 דותן רותם 28 באפריל 2020 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 1 מצוק העיזים
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 392328 מימי רון 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 2 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 386326 סיקו בכור 4 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 3 רמות הגליל: נחל בצת עשרות רבות מפוזרים פה ושם לאורך האפיק
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 386229 סיקו בכור 17 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 4 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374876 טליה אורון 12 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 5 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי לוודא הגדרה
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374882 דידי קפלן 31 בינואר 1990 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 6 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374879 דידי קפלן 22 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 7 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374878 לוריא רעות 15 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 8 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372749 סיקו בכור 15 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 9 רמות הגליל: נחל בצת
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372759 סיקו בכור 25 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 10 רמות הגליל: רמת חניתה
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372734 סיקו בכור 5 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 11 רמות הגליל: רמת חניתה
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 372737 סיקו בכור 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 12 מערב הגליל העליון: שלוחות גליל מערבי
ספלול הגליל Aristolochia billardieri 374875 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Aristolochia%20billardieri/ 13 רמות הגליל: נחל בצת