ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343790 מיכאל זהרי 23 באוקטובר 1945 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 1 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341822 דני זהרי 5 בספטמבר 1951 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 2 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344823 יואב גרטמן 18 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 3 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345402 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 4 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343056 אביבה רבינוביץ' 10 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 5 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343055 אביבה רבינוביץ' 14 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 6 שרון צפוני: נחל אלכסנדר מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341659 זאב קולר 15 ביולי 1947 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 7 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345313 יואב גרטמן 7 באוגוסט 1993 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 8 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341698 נח נפתולסקי 21 ביולי 1925 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 9 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341699 מיכאל זהרי 10 בספטמבר 1925 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 10 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 342092 אלכסנדר איג 12 ביולי 1937 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 11 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343947 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 12 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344216 יואב גרטמן 18 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 13 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343890 יואב גרטמן 10 באוקטובר 1990 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 14 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343912 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345232 יואב גרטמן 26 בנובמבר 1987 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 16 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343935 דוכס ראובן 21 בספטמבר 1982 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 17 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344567 יואב גרטמן 18 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 18 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345443 י.מרדר 7 ביולי 1954 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 19 חולות: חולות מפרץ חיפה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343566 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 20 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343220 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 342005 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341602 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 23 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341658 בית גורדון 28 באוגוסט 1930 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 24 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341615 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 25 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344212 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 26 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343331 נח נפתולסקי 6 במאי 1931 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 27 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344020 דני זהרי 24 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 28 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341700 אלכסנדר איג 10 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 29 שרון דרומי: נחל איילון מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 348136 ד.יואל א.ליסטון 20 בספטמבר 1984 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 30 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343936 שיר ורד 12 בדצמבר 1993 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 31 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344096 דני זהרי 24 באוקטובר 1949 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 32 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343966 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 33 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345944 אלכסנדר איג 24 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 34 מישור חוף הגליל: עמק זבולון (צפון) מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345361 יהודה מרטה 15 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 35 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345204 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 36 מישור חוף הגליל: עמק זבולון דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344060 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 37 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344019 מיכאל זהרי 24 באוגוסט 1925 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 38 כרמל: חטם הכרמל מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343896 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 39 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344061 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 40 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344505 אורי וחווה.ל 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 41 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344520 יואב גרטמן 14 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 42 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343317 גדי פולק 27 בנובמבר 1984 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 43 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343040 פ. פרנק 21 ביולי 1951 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 44 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 345442 מיכאל זהרי 29 ביוני 1945 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 45 חולות: חולות מפרץ חיפה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341821 סטודנט 15 ביוני 1947 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 46 חולות: חולות תל אביב מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344636 יואב גרטמן 18 באוגוסט 1995 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 47 חולות: רכס כורכר הבונים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344095 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 48 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344310 תצפיות רת"ם 1 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 49 חולות: מישור חוף כרמלים מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 340209 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 50 הר הנגב הצפוני: ירוחם דרום מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343330 אלכסנדר איג 1 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 51 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341808 אלכסנדר איג 19 בספטמבר 1924 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 52 שרון דרומי: חמרה פתח-תקוה מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343625 אלכסנדר איג 23 באוקטובר 1925 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 53 שרון צפוני: בקעת הנדיב מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341581 אלכסנדר איג 28 באוקטובר 1923 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 54 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 343243 אילן זהרוני 25 בספטמבר 1992 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 55 בקעת הירדן: עמק בית שאן מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 341727 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 56 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 340611 אלכסנדר איג 6 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 57 מתוך נתוני רת"ם
אמברוסיה ימית Ambrosia maritima 344149 חווה להב 1 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Ambrosia%20maritima/ 58 מתוך נתוני רת"ם