ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 392234 מימי רון 24 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 1 ערבה צפונית: גבעות שיזף
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 390904 מימי רון 3 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 2 הרי אילת: שחמון
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 386351 איילה זלצמן 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 3 ערוץ הנחל ביציאה מקניון שחורת
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 375448 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 4
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 375447 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 5 ערבה דרומית: מישור רחם
ארנבית זיפנית Arnebia hispidissima 375446 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Arnebia%20hispidissima/ 6 הרי אילת: שחמון