ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד משייני Astragalus bombycinus 386018 מרב לבל 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 1 המישר
קדד משייני Astragalus bombycinus 386017 מרב לבל 11 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 2 ציה - פארן: המישר
קדד משייני Astragalus bombycinus 375112 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 3 ציה - פארן: המישר
קדד משייני Astragalus bombycinus 375110 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 4 ציה - פארן: המישר
קדד משייני Astragalus bombycinus 375115 מימי רון 17 בפברואר 2004 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 5 ערבה צפונית: ערבה צפונית
קדד משייני Astragalus bombycinus 375113 מימי רון 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 6 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
קדד משייני Astragalus bombycinus 375114 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 7 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון
קדד משייני Astragalus bombycinus 375109 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 8 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון
קדד משייני Astragalus bombycinus 375111 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 9 קמר עריף - רמת חדב: רמת חדב
קדד משייני Astragalus bombycinus 375108 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 10 ציה - פארן: המישר
קדד משייני Astragalus bombycinus 375107 בני שלמון 25 בדצמבר 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20bombycinus/ 11 הרי אילת: רמת שני