ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד מכופל Astragalus guttatus 385575 יאיר אור 15 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20guttatus/ 1 סוסיה
קדד מכופל Astragalus guttatus 385573 יאיר אור 13 באפריל 2009 1 0 0 /taxa/Astragalus%20guttatus/ 2 אביגיל