ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 378488 דפנה כרמלי 29 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 1 חולות נחל כסוי ליד הכביש
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 375548 מימי רון 8 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 2 עומר: רמת צופר
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 375544 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 3 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 375545 מימי רון 3 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 4 מישורי חיון - פארן: שפך חמדה-חיון
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 375546 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 5 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 375543 מימי רון 30 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 6 ציה - פארן: המישר
קדד ים-המלח Astragalus intercedens 385019 דר בן נתן 16 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Astragalus%20intercedens/ 7 בירעדה מערד לים המלח