ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 393928 מימי רון 30 במרץ 2020 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 1 ערבה צפונית: גבעות שיזף נביטה בעקבות גשם ראשון משמעותי בסוף פברואר 2020
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374914 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 2 מישורי חיון - פארן: מדבר פארן
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374916 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 3 מישורי חיון - פארן: פשט פארן
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374915 מימי רון 17 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 4 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 372643 רון פרומקין 26 בפברואר 2014 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 5 רמת עבדת: כתף ניצנה
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374926 אבינועם דנין 27 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 6 קמר רמון - מחמל: מכתש רמון
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374922 מימי רון 23 בפברואר 1994 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 7 ערבה צפונית: ערבה צפונית
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374917 מימי רון 9 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 8 ערבה דרומית: מלחת יוטבתה
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374923 מימי רון 16 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 9 ערבה דרומית: מישורי יטבתה
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374928 אוקו מיכל 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 10 ערבה דרומית: חולות סמר
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374918 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 11 מישורי חיון - פארן: קניון פארן-הר חלמיש
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374925 אבינועם דנין 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 12 מישורי חיון - פארן: סירה-פארן
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374920 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 13 מישורי חיון - פארן: יעלון
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374921 מימי רון 5 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 14 ערבה צפונית: גבעות שיזף
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374919 מימי רון 2 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 15
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374924 מימי רון 9 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 16
מלוח שנוי-פירות Atriplex dimorphostegia 374927 מימי רון 12 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Atriplex%20dimorphostegia/ 17