ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 392277 רבינוביץ אביבה 9 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 1 גליל תחתון מרכזי: הר חבקוק
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 386501 יאיר אור 19 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 2 שדות מבוא חמה
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 386500 יאיר אור 10 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 3 אבני איתן
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375165 דולב מוטי 1 במרץ 1991 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 4 גליל תחתון מזרחי: קרני חיטין
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375164 דולב מוטי 16 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 5 גליל תחתון מזרחי: הר ארבל
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375168 נוקריאן רבקה 29 במרץ 1989 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375166 דידי קפלן 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 7 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375158 יפתח סיני 29 בפברואר 2016 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 8 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375162 מימי רון 15 ביוני 2007 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 9 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה פרט בודד בהפצה
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375157 חגי עוז 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 10 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 372626 רון פרומקין 4 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 11 גליל תחתון מזרחי: רמות יששכר
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 378168 נעם שגב 21 במרץ 2008 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 12
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375167 דידי קפלן 23 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 13 גליל תחתון מזרחי: מורדות מנחמיה
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375161 מימי רון 23 במאי 2008 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 14 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה נדיר
זמזומית מפושקת Bellevalia longipes 375160 שחר כפיר 14 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Bellevalia%20longipes/ 15