ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 386722 ידידיה שמואל 23 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 1 הר שגיא - כרכם: הר שגיא
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 387487 מארק כץ 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 2 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 387488 מימי רון 4 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 3 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 387489 דידי קפלן 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 4 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 389683 ידידיה שמואל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 5 קמר עריף - רמת חדב: הר המערה
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 389684 טליה אורון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 6 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 389685 מימי רון 2 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 7 רמת עבדת: עקרב
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 389686 קניגשטיין דני 13 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 8 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372905 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 9 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372906 יונתן הררי 6 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 10 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372903 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 11 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372902 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 12 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 368653 אורי פרגמן-ספיר 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 13 Hermon, lower ski lift station 1650 m
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372904 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 14 ציה - פארן: רמות חיסון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372907 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 15 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 368654 אורי פרגמן-ספיר 25 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 16 S Israel, C Negev Highlands, N Akrav
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372901 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 17 כתף החרמון: חרמון