ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372905 דידי קפלן 6 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 1 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372906 יונתן הררי 6 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 2 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372903 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 3 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372902 מימי רון 18 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 4 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 368653 אורי פרגמן-ספיר 15 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 5 Hermon, lower ski lift station 1650 m
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372904 מימי רון 16 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 6 ציה - פארן: רמות חיסון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372907 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 7 כתף החרמון: חרמון
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 368654 אורי פרגמן-ספיר 25 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 8 S Israel, C Negev Highlands, N Akrav
ברומית רבת-מלענים Bromus danthoniae 372901 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Bromus%20danthoniae/ 9 כתף החרמון: חרמון