ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פקעון נאה Bunium paucifolium 395361 אוריה אורן 1 במרץ 2013 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 1
פקעון נאה Bunium paucifolium 395362 אוריה אורן 24 בפברואר 2013 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 2 רכס הגלבע: גלבוע
פקעון נאה Bunium paucifolium 395363 אוריה אורן 15 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 3 רכס הגלבע: גלבוע
פקעון נאה Bunium paucifolium 395365 אוריה אורן 18 במרץ 2012 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 4 רכס הגלבע: גלבוע
פקעון נאה Bunium paucifolium 375621 עדן אוליאל 23 במרץ 2016 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 5 ענים - עירא: קריות
פקעון נאה Bunium paucifolium 375623 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 6 כתף החרמון: חרמון
פקעון נאה Bunium paucifolium 375624 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 7 כתף החרמון: חרמון
פקעון נאה Bunium paucifolium 375625 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 8 כתף החרמון: חרמון