ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פקעון נאה Bunium paucifolium 375623 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 1 כתף החרמון: חרמון
פקעון נאה Bunium paucifolium 375624 אביבה רבינוביץ' 7 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 2 כתף החרמון: חרמון
פקעון נאה Bunium paucifolium 375625 אביבה רבינוביץ' 6 ביולי 1987 1 0 0 /taxa/Bunium%20paucifolium/ 3 כתף החרמון: חרמון