ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 388771 מרב לבל 24 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 386367 יובל ספיר 23 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 2 שלולית חושניה
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375631 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 3 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375632 היימן רויטל 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 4 דרום הגולן: נחלי גולן
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375629 דידי קפלן 10 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 5 צפון הגולן: במת הגולן
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375627 דידי קפלן 5 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 6 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375628 דידי קפלן 21 במרץ 1993 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 7 צפון הגולן: יער אודם
טובענית דו-מינית Callitriche truncata 375630 דידי קפלן 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Callitriche%20truncata/ 8 צפון הגולן: במת הגולן