ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 392292 מימי רון 2 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 1 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386814 יעל אורגד 13 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 2 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386816 טליה אורון 16 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 3 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 326565 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 4 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340936 מ. ויכסלפיש 27 בפברואר 1970 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 5 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340756 אנונימי 23 במרץ 1926 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 6 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 326681 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 7 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340738 טוביה קושניר 23 בפברואר 1941 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 8 מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 339894 אבינועם דנין 16 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 9 קמר רמון - מחמל: מישור הרוחות מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348618 אבי שמידע 10 ביוני 1976 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348851 נח נפתולסקי 21 ביולי 1924 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340887 מיכאל זהרי 28 בפברואר 1931 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 12 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 341013 דני זהרי 10 במרץ 1947 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 13 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340921 אלכסנדר איג 2 במרץ 1922 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 14 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349001 יאיר אור 22 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349099 יובל ספיר 9 במאי 1999 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348786 יאיר אור 29 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349024 יואב גרטמן 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348853 יואב גרטמן 12 במאי 1998 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349086 יובל ספיר 23 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349025 אורי פרגמן-ספיר 14 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348852 א. ליסטון 28 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348815 יאיר אור 19 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 361154 דידי קפלן 28 בפברואר 1988 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 24 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348952 אבי שמידע 25 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 340997 רודיגר פרסה 15 במרץ 1998 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 26 הרי ירושלים: מדרונות מזרחיים מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386275 יעל אורגד 19 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 27 הר החרמון, רום 1650 מ'
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 385839 דר בן נתן 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 28 מעבר ערוד
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 386815 מימי רון 20 בינואר 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 29 מדבר יהודה דרומי: גבעות עדשה
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 390893 מרגרטה וולצ'ק 21 במרץ 2019 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 30 בודדים קטנטנים. נשתל לפני 3 שנים. זורע את עצמו חלש.
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 332988 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 384767 אוהד בנימיני 3 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 32 עמונה
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 349002 יאיר אור 30 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 357713 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 34 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 361153 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 35 כתף החרמון: חרמון
אנדרוסקי גדולה Androsace maxima 348840 יואב גרטמן 27 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Androsace%20maxima/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם