ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 386473 יעל אורגד ואראלה הרי 18 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 1 נחל כלח
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 386312 סיקו בכור 29 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 2 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 385981 שמואל מזר 3 בפברואר 2019 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 3 מתלול צורים מפנה דרומי
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 386014 שמואל מזר 17 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 4 הר אביתר מערב מיקום מקורב
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375144 טליה אורון 15 במאי 2006 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 5 רמות הגליל: נחל כזיב RP
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375142 לוריא רעות 15 באפריל 2008 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 6 רמות הגליל: נחל בצת
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375141 טליה אורון 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 7 רמות הגליל: נחל בצת
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375140 טליה אורון 25 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 8 רמות הגליל: נחל בצת
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375139 יפתח סיני 5 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 9 רמות הגליל: נחל בצת
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 372751 סיקו בכור 22 במאי 2013 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 10 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 372727 סיקו בכור 28 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 11 מערב הגליל העליון: גבעות תובל
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 375138 יעל אורגד 6 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 12 הר הכרמל: כרמל תיכון
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 385147 שי פלדמן 28 באפריל 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 13 רמות הגליל: נחל כזיב
פעמונית דמשקאית Campanula damascena 385202 רן לוטן 27 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Campanula%20damascena/ 14 נחל כלך